ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דרדר סיני Centaurea sinaica 382209 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20sinaica/ 1 ערבה דרומית: פשט רודד לפני פריחה
דרדר סיני Centaurea sinaica 375000 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20sinaica/ 2 ערבה דרומית: פשט רודד לפני פריחה
דרדר סיני Centaurea sinaica 375005 מימי רון 19 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20sinaica/ 3 הרי אילת: אילת
דרדר סיני Centaurea sinaica 375001 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20sinaica/ 4 הרי אילת: שחמון
דרדר סיני Centaurea sinaica 374999 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Centaurea%20sinaica/ 5 הרי אילת: שחמון
דרדר סיני Centaurea sinaica 375002 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20sinaica/ 6 הרי אילת: הר שלמה
דרדר סיני Centaurea sinaica 375004 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20sinaica/ 7 הרי אילת: יהורם יואש
דרדר סיני Centaurea sinaica 375003 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20sinaica/ 8 הרי אילת: שחמון
דרדר סיני Centaurea sinaica 368656 אורי פרגמן-ספיר 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Centaurea%20sinaica/ 9 S Jordan, Mazfar above Aqaba