ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375464 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 1 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 372
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375486 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 2 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375485 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 3 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375484 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 4 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375483 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 5 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375482 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 6 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: עשרות פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375481 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 7 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375480 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 8 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375479 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 9 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375475 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 10 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: 2 פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375474 יפתח סוני 19 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 11 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: עשרות פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375472 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 12 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: עשרות פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375471 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 13 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375470 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 14 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: עשרות פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375516 שני מנחם 2 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 15 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375469 יפתח סיני 23 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 16 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 315
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375468 יפתח סיני 23 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 17 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה שדה בקיה הערכה נקודה 313
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375467 שי קורן 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 18 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375466 יפתח סיני 15 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 19 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 353
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375465 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 20 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375462 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 21 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375461 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 22 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375460 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 23 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375459 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 24 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר נטופה 385
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375458 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 25 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 383
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375456 יפתח סיני 26 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 26 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375455 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 27 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375454 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 28 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375457 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 29 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 380
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375463 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 30 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון סקר בית נטופב נקודה 36
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375520 אביבה רבינוביץ' 21 ביולי 1971 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 31 רמות מנשה: במת מנשה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375487 מימי רון 23 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 32 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 8 פרטים בשולי שדה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375518 אביבה רבינוביץ' 3 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 33 רמות מנשה: הר חורשן
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375519 דידי קפלן 20 ביוני 1975 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 34 דרום הגולן: נחלי גולן
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375517 אביבה רבינוביץ' 14 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 35 גליל תחתון מרכזי: הר סביון
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375509 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375508 מימי רון 6 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-250-300 פריטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375499 מימי רון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 35
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375498 מימי רון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 39 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט 1
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375497 מימי רון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 40 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375495 מימי רון 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 41 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים בתוך שדה בקיה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375494 מימי רון 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 42 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375493 מימי רון 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 43 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ- 10 צמחים ב 10 10X מ'
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375492 מימי רון 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 44 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-10 צמחים ב-10 10X מ'
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375491 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 45 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375507 יפתח סיני 6 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 46 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 10 פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375506 יפתח סיני 6 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 47 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-20 פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375505 יפתח סיני 6 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 48 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 15 פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375504 יפתח סיני 6 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 49 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375503 יפתח סיני 6 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 50 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375501 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 51 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט 1
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375496 יפתח סיני 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 52 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט אחד בשדה חומוס
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375453 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 53 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375450 יפתח סיני 18 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 54 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה השבה גן מקלט בקעה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375489 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 55 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375488 מימי רון 23 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 56 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה עשרות פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375477 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 57 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: עשרות פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375452 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 58 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בקעת בית נטופה סקר סתיו
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375500 מימי רון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 59 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 9 פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375476 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 60 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375451 דותן רותם 12 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 61 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375514 עמוס סבח 6 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 62 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון
שלמון סורי Cephalaria syriaca 382258 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 63 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 382259 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 64 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 382260 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 65 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 382261 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 66 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 382262 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 67 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 382263 יפתח סיני 26 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 68 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 382264 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 69 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 382265 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 70 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: 5 פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 382257 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 71 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בקעת בית נטופה סקר סתיו
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375521 אביבה רבינוביץ' 21 ביולי 1971 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 72 רמות מנשה: הר חורשן
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375473 יפתח סוני 19 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 73 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375490 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 74 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375478 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 75 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375502 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 76 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כמה פרטים לבנים; רובם כחולים
שלמון סורי Cephalaria syriaca 375449 אייל דרעי 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20syriaca/ 77