ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שלמון דק Cephalaria tenella 395872 דר בן-נתן 4 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20tenella/ 1
שלמון דק Cephalaria tenella 386331 צבי שביד 5 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20tenella/ 2 הר כתרון כעשרה פרטים בקרוב על פני כשני מטרים רבועים.
שלמון דק Cephalaria tenella 386246 צבי שביד 22 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20tenella/ 3 הר כתרון כמה פרטים על פני שטח של כמה מטרים רבועים. לא ספרתי כמה.
שלמון דק Cephalaria tenella 386308 צבי שביד 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20tenella/ 4 דרך הקיסר
שלמון דק Cephalaria tenella 383979 איתי נחשון 1 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20tenella/ 5 דרך אלון ליד מכורה
שלמון דק Cephalaria tenella 385578 בר שמש 26 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Cephalaria%20tenella/ 6 חלקת מחקר גלוואה - מדרון בין מטע לעין גרס תחתון