ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לשישית השיח Chrozophora oblongifolia 375555 בני שלמון 16 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20oblongifolia/ 1 הרי אילת: הר שלמה
לשישית השיח Chrozophora oblongifolia 375559 בני שלמון 25 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20oblongifolia/ 2 הרי אילת: הר שלמה
לשישית השיח Chrozophora oblongifolia 375558 בני שלמון 25 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20oblongifolia/ 3 הרי אילת: הר שלמה
לשישית השיח Chrozophora oblongifolia 375557 בני שלמון 25 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20oblongifolia/ 4 הרי אילת: הר שלמה
לשישית השיח Chrozophora oblongifolia 375556 בני שלמון 25 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20oblongifolia/ 5 הרי אילת: הר שלמה
לשישית השיח Chrozophora oblongifolia 375554 טל פולק 7 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20oblongifolia/ 6 הרי אילת: יהורם יואש