ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 387291 יעל אורגד 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Corydalis%20triternata/ 1 כתף החרמון: חרמון
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 387290 יעל אורגד 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Corydalis%20triternata/ 2 כתף החרמון: חרמון
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 392936 שמואל מזר 5 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Corydalis%20triternata/ 3 יער אודם דר-מע לאלרום
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 377842 מרב לבל 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Corydalis%20triternata/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 377841 מרב לבל 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Corydalis%20triternata/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 377844 מרב לבל 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Corydalis%20triternata/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 377845 דידי קפלן 18 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Corydalis%20triternata/ 7 כתף החרמון: חרמון
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 377843 מרב לבל 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Corydalis%20triternata/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן