ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 377843 מרב לבל 3 באפריל 2017 1 0 0 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 377842 מרב לבל 3 באפריל 2017 1 0 0 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 377841 מרב לבל 3 באפריל 2017 1 0 0 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 377844 מרב לבל 3 באפריל 2017 1 0 0 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
קורידלית הסלעים Corydalis triternata 377845 דידי קפלן 18 במאי 1990 1 0 0 5 כתף החרמון: חרמון