ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385822 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 1 שלולית דלתון
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385788 דר בן נתן 24 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 2 שטח מוצף עונתית ליד מסיל עסניה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385789 דר בן נתן 24 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 3 שלולית חורף ליד מסיל עסניה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 373530 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 4 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346235 יעקב גליל 18 במאי 1965 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 5 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367405 טליה אורון 27 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 6 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה. נבטים מהגן הבוטאני בגבעת רם שמקור הזרעים הנו רמת דלתון
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346350 יובל ספיר 1 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 7 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367411 בקרמן שאול 18 ביוני 2002 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367414 דידי קפלן 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367409 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346970 מיכל סגולי 7 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 347642 ע.קשת יהונתן 15 באפריל 1979 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367412 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 357420 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367406 דותן רותם 4 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367410 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 347593 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346969 אבי שמידע 27 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 347640 יהודית סגל 20 במאי 1968 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 19 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 347639 י.פרג 25 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 357421 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 21 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346978 גברי שיאון 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 357770 דותן רותם 4 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367416 דידי קפלן 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 24 צפון הגולן: במת הגולן בשלולית המתייבשת
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346340 ענת גרינולד ויו 14 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 25 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346078 דידי קפלן 10 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 26 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367415 דידי קפלן 10 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 27 צפון הגולן: במת הגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346067 מולי בר-שי 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 28 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 378198 יאיר אור 14 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 29 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 378197 יאיר אור 29 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 30 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 378195 יאיר אור 26 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 31 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346237 יאיר שוהמי 29 באפריל 1972 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 32 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 378196 יאיר אור 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אנטינורית האיים Antinoria insularis 373529 טליה אורון 31 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 34 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אנטינורית האיים Antinoria insularis 373531 טליה אורון 14 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 35 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367413 מרגרטה וולצ'אק 16 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 36 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון נדיר
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367408 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 37 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אנטינורית האיים Antinoria insularis 356002 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 38 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אנטינורית האיים Antinoria insularis 360260 טליה אורון 22 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 39 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון כתם עגול אחד ברמת דלתון קוטר 12 מ'
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346582 שיר ורד 3 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 40 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346603 הגר לשנר 22 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 41 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367407 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 42 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון למחוק אאירה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 356001 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 43 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון למחוק אאירה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 356125 טליה אורון 27 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 44 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה. נבטים מהגן הבוטאני בגבעת רם שמקור הזרעים הנו רמת דלתון
אנטינורית האיים Antinoria insularis 367404 טליה אורון 22 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 45 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון כתם עגול אחד ברמת דלתון קוטר 12 מ'
אנטינורית האיים Antinoria insularis 346236 עשבית הר מירון 1 באפריל 1968 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 46 בריכת זבד, מירון מתוך נתוני רת"ם. גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385479 יאיר אור 14 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 47 מדרום לצורימן מתוך גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385474 אבינועם דנין 17 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 48 2 ק"מ דרומית לקוניטרה נ.צ משוער מתוך גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385482 יאיר אור 2 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 49 שלולית עונתית, מצפון למעיין אל בג'ה מתוך גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385472 יאיר אור 3 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 50 צפון הגולן: תילי געש בגולן גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385473 שמעון כהן-סיוון 26 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 51 צפון הגולן: תילי געש בגולן גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385475 אבי שמידע 27 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 52 מומסיה (גולן צפוני) נ.צ משוער לפי גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385476 אבי שמידע 26 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 53 מסיל עסניה מתוך גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385477 אבינועם דנין 26 באפריל 1979 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 54 שלולית בראון מתוך גליון עשבייה, נ.צ משוער
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385478 אהרון ליסטון 22 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 55 שלולית בראון גליון עשבייה, נ.צ משוער
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385480 עופר כהן 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 56 שלולית פרג מתוך גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385481 עופר כהן 1 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 57 צפון הגולן: במת הגולן גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 385483 יאיר אור 3 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 58 חצי ק"מ מערבית למסלי עסניה גליון עשבייה
אנטינורית האיים Antinoria insularis 347641 זהר צוק-רמון 20 במאי 1971 1 0 0 /taxa/Antinoria%20insularis/ 59 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם