ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 395204 יובל ספיר 15 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 1 עין אום א שרשיח
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 394710 שמשון ולוטקר 3 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן בריכת חורף ממזרח לחרבת פרג’.
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 392244 מימי רון 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 389091 מרב לבל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 389088 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 386925 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 6 צפון הגולן: במת הגולן
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 386924 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 386411 יאיר אור 15 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 8 צפון לתל ע'סניה הרבה דמסון רב-זרעים בתוך מרבדים של דמסון כוכבני
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 386395 יאיר אור 12 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 9 צפון לחיספין אוכלוסיה גדולה מעורבת עם דמסון כוכבני
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 386320 גדעון כפרי 27 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 10 על שביל הגולן בדרך ממאגר דליות לרוג'ום אל הירי
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 386322 סיקו בכור 22 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 11 מערב הגליל העליון: גבעות אבו סנן
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 385821 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 12 שלולית דלתון
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 385000 סיקו בכור 6 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 13 רמת דלתון
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 375775 טליה אורון 21 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 14 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון תעלת ניקוז-רמת דלתון
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 375776 טליה אורון 29 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 15 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון רמת דלתון. יש לתקן את כל התצפיות בשמורה מכוכבני לרכ-זרעים
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 375777 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 16 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 375778 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 17 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון רמת דלתון
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 385102 דר בן נתן 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 18 מזרחית למאגר רוויה גדל בכתמים גדולים וצפופים יחד עם דמסון כוכבני, צורית ארץ ישראלית, נורית כדורית, אלטין עקום זרעים וזנב עכבר פעוט