ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 385821 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 1 שלולית דלתון
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 385000 סיקו בכור 6 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 2 רמת דלתון
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 375775 טליה אורון 21 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 3 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון תעלת ניקוז-רמת דלתון
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 375776 טליה אורון 29 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 4 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון רמת דלתון. יש לתקן את כל התצפיות בשמורה מכוכבני לרכ-זרעים
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 375777 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 5 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 375778 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 6 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון רמת דלתון
דמסון רב-זרעים Damasonium polyspermum 385102 דר בן נתן 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Damasonium%20polyspermum/ 7 מזרחית למאגר רוויה גדל בכתמים גדולים וצפופים יחד עם דמסון כוכבני, צורית ארץ ישראלית, נורית כדורית, אלטין עקום זרעים וזנב עכבר פעוט