ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גזר עדין Daucus guttatus 394510 הילה גיל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Daucus%20guttatus/ 1 הרי ירושלים: כסלון עליון