ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389706 ידידיה שמואל 14 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389720 מימי רון 3 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 2 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389707 מימי רון 4 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 3 הר הנגב הצפוני: שדה צין
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389718 מימי רון 10 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 4 הר הנגב הצפוני: רכס חתירה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 382416 מימי רון 23 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 5 הר הנגב הצפוני: רכס חתירה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 391992 טליה אורון 19 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 6 הר הנגב הצפוני: מצלעות דימונה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 391993 מימי רון 29 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 7 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 390769 מימי רון 8 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 8 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 390768 ידידיה שמואל 3 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 9 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 390405 ידידיה שמואל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 10 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389719 מימי רון 2 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 11 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389717 מימי רון 7 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 12 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389716 מימי רון 8 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 13 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389715 מימי רון 3 באוקטובר 2004 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 14 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389714 מימי רון 3 באוקטובר 2004 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 15 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389713 מימי רון 4 באוקטובר 2004 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 16 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389712 מימי רון 4 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 17 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389711 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 18 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389710 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 19 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389709 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 20 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389708 מימי רון 26 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 21 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389705 ידידיה שמואל 22 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 22 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389702 ידידיה שמואל 19 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 23 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389701 ידידיה שמואל 20 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 24 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389700 ידידיה שמואל 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 25 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389699 ידידיה שמואל 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 26 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389698 ידידיה שמואל 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 27 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389697 ידידיה שמואל 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 28 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389696 מארק כץ 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 29 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389695 ידידיה שמואל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 30 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387510 מימי רון 9 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 31 קמר עריף - רמת חדב: מצוקי לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387505 מימי רון 4 באוקטובר 2004 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 32 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387504 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 33 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387503 מימי רון 26 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 34 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387502 מימי רון 26 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 35 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387501 ידידיה שמואל 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 36 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387499 ידידיה שמואל 20 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 37 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387498 ידידיה שמואל 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 38 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387497 ידידיה שמואל 17 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 39 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387496 ידידיה שמואל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 40 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 386755 ידידיה שמואל 22 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 41 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 391116 צחי פז 13 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 42 בור חמת
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389704 מרב לבל 13 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 43 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 389703 מרב לבל 13 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 44 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 387500 מרב לבל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 45 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 391002 דר בן נתן 22 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 46 רכס ירוחם
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 385844 דר בן נתן 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 47 נחל עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 382415 מימי רון 15 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 48 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376239 מימי רון 13 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 49 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376241 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 50 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376243 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 51 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376234 מימי רון 30 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 52 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376240 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 53 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376250 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 54 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376252 מימי רון 9 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 55 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376253 מימי רון 30 באוגוסט 2004 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 56 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376230 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 57 רמת עבדת: עקרב לבלוב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376232 מימי רון 30 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 58 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376233 מימי רון 30 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 59 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376225 ידידיה שמואל 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 60 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376237 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 61 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376235 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 62 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ ניצנים
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376244 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 63 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376242 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 64 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376227 צור נצר 16 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 65 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376255 אביבה רבינוביץ' 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 66 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות עמוד פריחה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376245 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 67 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376229 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 68 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376228 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 69 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376226 מארק כץ 8 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 70 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376238 מימי רון 13 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 71 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376246 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 72 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376247 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 73 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376248 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 74 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376231 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 75 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376254 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 76 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 377973 יעל אורגד 5 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 77 הר הנגב הצפוני: שדה צין
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 372777 יעל אורגד 1 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 78 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376236 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 79 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ ניצנים
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 384991 דר בן נתן 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 80 נחל הרועה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376249 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 81 רמת עבדת: עקרב לבלוב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376251 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 82 רמת עבדת: עקרב