ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 391002 דר בן נתן 22 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 1 רכס ירוחם
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 385844 דר בן נתן 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 2 נחל עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 382415 מימי רון 15 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 3 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376239 מימי רון 13 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 4 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376241 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 5 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376243 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 6 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376234 מימי רון 30 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 7 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376240 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 8 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376250 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 9 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376252 מימי רון 9 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 10 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376253 מימי רון 30 באוגוסט 2004 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 11 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376230 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 12 רמת עבדת: עקרב לבלוב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376232 מימי רון 30 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 13 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376233 מימי רון 30 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 14 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376225 ידידיה שמואל 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 15 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376237 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376235 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 17 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ ניצנים
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376244 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 18 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376242 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 19 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376227 צור נצר 16 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 20 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376255 אביבה רבינוביץ' 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 21 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות עמוד פריחה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376245 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 22 רמת עבדת: עקרב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376229 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 23 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376228 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 24 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376226 מארק כץ 8 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 25 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376238 מימי רון 13 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 26 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376246 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 27 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376247 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 28 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376248 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 29 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376231 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 30 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376254 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 31 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 377973 יעל אורגד 5 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 32 הר הנגב הצפוני: שדה צין
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 372777 יעל אורגד 1 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 33 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376236 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 34 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ ניצנים
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 384991 דר בן נתן 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 35 נחל הרועה
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376249 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 36 רמת עבדת: עקרב לבלוב
ציפורן סיני Dianthus sinaicus 376251 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Dianthus%20sinaicus/ 37 רמת עבדת: עקרב