ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 392173 מימי רון 26 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 1 הרי אילת: גבעות עמרם
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 390928 מימי רון 20 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 2 הרי אילת: שחמון
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377897 מימי רון 26 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 3 ערבה צפונית: גבעות סלעית
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377898 מימי רון 1 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 4 ערבה צפונית: גבעות סלעית
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377899 מימי רון 26 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 5 ערבה צפונית: גבעות סלעית
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377900 מימי רון 11 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 6 ערבה צפונית: גבעות סלעית
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377892 מימי רון 15 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 7 ערבה דרומית: מישור רחם
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377889 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 8 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377891 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 9 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377896 מימי רון 17 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 10 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377890 מימי רון 8 בדצמבר 2001 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 11 ערבה דרומית: פשט רודד
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377887 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 12 ערבה דרומית: פשט רודד
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377895 מימי רון 16 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 13 הרי אילת: צוקי תמנע
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377893 בני שלמון 24 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 14 הרי אילת: שחמון
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377894 מרגרטה וולצ'אק 4 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 15 הרי אילת: הר מכרות
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377888 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 16
זקנונית הגממות Dichanthium foveolatus 377886 נטע אור 11 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Dichanthium%20foveolatus/ 17 הרי אילת: מעלה תמנע