ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 386517 יובל ספיר 20 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 1 שפך הנעמן
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376222 קניגשטיין דני 2 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 2 כתף החרמון: חרמון
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376218 יפתח סיני 9 באוגוסט 2004 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 3 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376221 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 4 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376219 מרגרטה וולצ'אק 30 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 5 חולות: רצועת חוף צפוני בחוף הרחצה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376220 דידי קפלן 20 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 372760 סיקו בכור 25 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 7 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376214 יפתח סיני 19 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 8 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מהשבה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376215 יפתח סיני 19 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 9 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מהשבה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376216 יפתח סיני 10 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 10 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376213 דותן רותם 5 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 11 חולות: מישור חוף כרמלים
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376217 יפתח סיני 29 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 12 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 382326 דידי קפלן 20 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 385169 רון פרומקין 6 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 14 פתח תקווה, צפונית לספורטק באזור הקרוב יש צמחי נוי ותרבות שונים.