ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376218 יפתח סיני 9 באוגוסט 2004 1 0 0 1
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376219 מרגרטה וולצ'ק 30 באפריל 1999 1 0 0 2
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376220 דידי קפלן 20 באפריל 1999 1 0 0 3
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376221 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 4
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376222 קניגשטיין דני 2 באפריל 1986 1 0 0 5
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376213 דותן רותם 5 באוגוסט 2016 1 0 0 6
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376214 יפתח סיני 19 בנובמבר 2015 1 0 0 7
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376215 יפתח סיני 19 בנובמבר 2015 1 0 0 8
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376216 יפתח סיני 10 בנובמבר 2015 1 0 0 9
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376217 יפתח סיני 29 בספטמבר 2015 1 0 0 10
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 372760 סיקו בכור 25 במאי 2015 1 0 0 11