ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 394702 יאיר אור 21 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 1 מטעי נוה אטיב
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 392252 מימי רון 19 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 386517 יובל ספיר 20 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 3 שפך הנעמן
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376222 קניגשטיין דני 2 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 4 כתף החרמון: חרמון
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376218 יפתח סיני 9 באוגוסט 2004 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 5 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376221 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 6 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376219 מרגרטה וולצ'אק 30 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 7 חולות: רצועת חוף צפוני בחוף הרחצה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376220 דידי קפלן 20 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 372760 סיקו בכור 25 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 9 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376214 יפתח סיני 19 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 10 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מהשבה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376215 יפתח סיני 19 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 11 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מהשבה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376216 יפתח סיני 10 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 12 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376213 דותן רותם 5 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 13 חולות: מישור חוף כרמלים
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376217 יפתח סיני 29 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 14 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 382326 דידי קפלן 20 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 385169 רון פרומקין 6 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Elaeagnus%20angustifolia/ 16 פתח תקווה, צפונית לספורטק באזור הקרוב יש צמחי נוי ותרבות שונים.