ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 385169 רון פרומקין 6 במאי 2018 1 0 0 1 פתח תקווה, צפונית לספורטק באזור הקרוב יש צמחי נוי ותרבות שונים.
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376219 מרגרטה וולצ'אק 30 באפריל 1999 1 0 0 2 חולות: רצועת חוף צפוני בחוף הרחצה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 372760 סיקו בכור 25 במאי 2015 1 0 0 3 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 382326 דידי קפלן 20 באפריל 1999 1 0 0 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376220 דידי קפלן 20 באפריל 1999 1 0 0 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376214 יפתח סיני 19 בנובמבר 2015 1 0 0 6 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מהשבה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376215 יפתח סיני 19 בנובמבר 2015 1 0 0 7 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מהשבה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376216 יפתח סיני 10 בנובמבר 2015 1 0 0 8 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376222 קניגשטיין דני 2 באפריל 1986 1 0 0 9 כתף החרמון: חרמון
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376213 דותן רותם 5 באוגוסט 2016 1 0 0 10 חולות: מישור חוף כרמלים
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376218 יפתח סיני 9 באוגוסט 2004 1 0 0 11 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376221 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 12 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376217 יפתח סיני 29 בספטמבר 2015 1 0 0 13 חולות: חולות מפרץ חיפה