ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376220 דידי קפלן 20 באפריל 1999 1 0 0 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376214 יפתח סיני 19 בנובמבר 2015 1 0 0 2 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מהשבה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376215 יפתח סיני 19 בנובמבר 2015 1 0 0 3 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מהשבה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376216 יפתח סיני 10 בנובמבר 2015 1 0 0 4 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376222 קניגשטיין דני 2 באפריל 1986 1 0 0 5 כתף החרמון: חרמון
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376213 דותן רותם 5 באוגוסט 2016 1 0 0 6 חולות: מישור חוף כרמלים
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 372760 סיקו בכור 25 במאי 2015 1 0 0 7 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376218 יפתח סיני 9 באוגוסט 2004 1 0 0 8 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376221 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 9 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376217 יפתח סיני 29 בספטמבר 2015 1 0 0 10 חולות: חולות מפרץ חיפה
יצהרון מכסיף Elaeagnus angustifolia 376219 מרגרטה וולצ'ק 30 באפריל 1999 1 0 0 11 חולות: רצועת חוף צפוני בחוף הרחצה