ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 395358 מימי רון 24 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 1 שרון צפוני: חמרה חדרה
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 395850 נעם שגב 9 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 2 שלולית החורף נתניה
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 395150 טליה אורון 6 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 3 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 395151 טליה אורון 5 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 4 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 394109 יאיר אור 13 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 5 בריכות ליד מאגר בנטל
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 386918 מימי רון 11 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 386919 מימי רון 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 389080 מימי רון 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 8 צפון הגולן: במת הגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 392248 מימי רון 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 386917 מימי רון 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 389081 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 11 צפון הגולן: במת הגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 389165 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 12 צפון הגולן: במת הגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 389079 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 386544 יאיר אור 19 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 14 צורמן בריכה כתמים צפופים בשולי בריכה מתייבשת
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 386407 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 15 צפון לתל ע'סניה
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375951 עברי מריקה;יריב 31 במאי 1988 2 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 16 צפון הגולן: במת הגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 386253 יובל ספיר 23 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 17 רוג'ום אל הירי
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375947 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375950 דידי קפלן 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 19 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375948 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 20 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375946 טליה אורון 20 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 21 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת דלתון
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 384805 עידו צנגן 9 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 22 הגבעות הדרומיות מודיעין בגבעות הדרומיות של מודיעין הוא נמצא (בינתיים) רק באתר אחד
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375943 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 23 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375944 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 24 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375945 טליה אורון 7 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 25 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת קש
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 385114 דר בן נתן 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 26 מזרחית למאגר רוויה
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375942 טליה אורון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 27 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375949 דידי קפלן 5 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 28 דרום הגולן: דרום רמת הגולן