ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 386544 יאיר אור 19 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 1 צורמן בריכה כתמים צפופים בשולי בריכה מתייבשת
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 386407 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 2 צפון לתל ע'סניה
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375951 עברי מריקה;יריב 31 במאי 1988 2 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 3 צפון הגולן: במת הגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 386253 יובל ספיר 23 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 4 רוג'ום אל הירי
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375947 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375950 דידי קפלן 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375948 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 7 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375946 טליה אורון 20 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 8 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת דלתון
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 384805 עידו צנגן 9 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 9 הגבעות הדרומיות מודיעין בגבעות הדרומיות של מודיעין הוא נמצא (בינתיים) רק באתר אחד
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375943 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 10 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375944 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 11 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375945 טליה אורון 7 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 12 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת קש
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 385114 דר בן נתן 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 13 מזרחית למאגר רוויה
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375942 טליה אורון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלטין עקום-זרעים Elatine macropoda 375949 דידי קפלן 5 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Elatine%20macropoda/ 15 דרום הגולן: דרום רמת הגולן