ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גלדן זוחל Elytrigia repens 385553 יאיר אור 24 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20repens/ 1 הר רם
גלדן זוחל Elytrigia repens 385541 יאיר אור 22 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20repens/ 2 הר אביטל לוע
גלדן זוחל Elytrigia repens 385559 יאיר אור 20 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20repens/ 3 הר קורטם