ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 386670 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 1 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 386671 מימי רון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 2 הר שגיא - כרכם: חספס-מיכאל
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 386672 מימי רון 6 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 3 הר הנגב הצפוני: קער אורון ערוץ ומדרונות
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 388764 ידידיה שמואל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 4 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 388765 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 5 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 388766 מימי רון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 6 הר שגיא - כרכם: הדום שגיא
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 388767 מימי רון 9 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 7 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375868 מרגרטה וולצ'אק 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 8 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375865 מרגרטה וולצ'אק 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 9 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375867 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 10 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375866 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 11 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375879 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 12 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375878 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 13 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375872 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 14 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375871 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 15 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375870 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375869 אודי קולומבוס 12 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 17 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375880 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 18 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375874 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 19 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375876 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 20 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 368660 אורי פרגמן-ספיר 25 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 21 s Israel, C Negev Highlands, Maale Arod
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375875 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 22 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375877 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 23 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ארמופירון מרוחק Eremopyrum distans 375873 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Eremopyrum%20distans/ 24 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות