ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 392330 מימי רון 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 1 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 391021 דר בן נתן 29 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 2 הר אלון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375782 בקרמן שאול 7 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375787 אביבה רבינוביץ' 8 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 4 כתף החרמון: חרמון יבש
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375790 אביבה רבינוביץ' 6 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 5 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375788 אביבה רבינוביץ' 8 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 6 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375783 דידי קפלן 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 7 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375784 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 8 כתף החרמון: חרמון מדרון הדולינה
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375785 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 9 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375786 יונתן הררי 6 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 10 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375791 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 11 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375779 אביעד בלסקי 17 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 12 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375780 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 13 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375781 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 14 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375792 קניגשטיין דני 30 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 15 כתף החרמון: חרמון
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 385132 גיא נהור 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 16 רכבל תחתון, מתחת הרכבל
עריר הלבנון Eremurus libanoticus 375789 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Eremurus%20libanoticus/ 17