ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375888 מימי רון 13 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 1 ערבה צפונית: גבעות שיזף
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375889 מימי רון 7 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 2 ערבה צפונית: גבעות שיזף
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375890 מימי רון 14 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 3 ערבה צפונית: גבעות שיזף
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375891 מימי רון 9 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 4 ערבה צפונית: גבעות שיזף
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375896 מימי רון 25 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 5 ערבה צפונית: גבעות שיזף
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375897 מימי רון 25 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 6 ערבה צפונית: גבעות שיזף
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375892 ויסבין ירון 7 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 7 ערבה צפונית: גבעות שיזף
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375894 ויסבין ירון 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 8 ערבה צפונית: גבעות שיזף
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375893 מימי רון 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 9 ערבה צפונית: גבעות שיזף נביטה
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375887 מימי רון 15 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 10 ערבה דרומית: מישור רחם
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375886 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 11 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375895 ראובן הפנר 21 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 12 ערבה דרומית: פשט רודד
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375884 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 13 הרי אילת: הר שלמה
חלבלוב מגורגר Euphorbia granulata 375885 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20granulata/ 14 הרי אילת: רמת יותם