ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 376210 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות פרטים בודדים
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 376209 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 2 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון בודדים
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 376212 מימי רון 9 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 3 מישורי חיון - פארן: גבעות לובן
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 376211 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 4 ציה - פארן: אגן פארן עשרות פרטים
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 384990 דר בן נתן 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 5 מדרום לכביש 204
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 384989 דר בן נתן 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 6 שולי נחל הרועה מדרום מערב למרחבעם
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 384988 דר בן נתן 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 7 ערוץ צדדי של נחל הרועה
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 384857 אסף חיים 17 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 8 ליד צומת חלוקים