ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 390737 זהבה סיגל 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 1 הר הנגב הצפוני: שדה צין
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 394340 גל וין 13 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 2 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 394677 דר בן נתן 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 3 מכתש רמון
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 394641 דר בן נתן 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 4 מישור הרוחות, סוכה במדבר
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 394125 גל וין 10 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 5 מישורי חיון - פארן: סירה-פארן
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 393743 דר בן נתן 29 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 6 גבעת האירוסים של גבולות
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 376210 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 7 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות פרטים בודדים
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 376209 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 8 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון בודדים
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 376212 מימי רון 9 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 9 מישורי חיון - פארן: גבעות לובן
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 376211 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 10 ציה - פארן: אגן פארן עשרות פרטים
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 384990 דר בן נתן 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 11 מדרום לכביש 204
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 384989 דר בן נתן 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 12 שולי נחל הרועה מדרום מערב למרחבעם
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 384988 דר בן נתן 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 13 ערוץ צדדי של נחל הרועה
חלבלוב סיני Euphorbia grossheimii 384857 אסף חיים 17 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20grossheimii/ 14 ליד צומת חלוקים