ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פגונית סיני Fagonia scabra 386571 מרב לבל 28 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 1 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
פגונית סיני Fagonia scabra 386570 מרב לבל 11 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 2 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פגונית סיני Fagonia scabra 390879 צור נצר 8 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 3 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
פגונית סיני Fagonia scabra 377744 מארק כץ 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 4 עומר: כיפה - ברק
פגונית סיני Fagonia scabra 377756 מימי רון 11 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 5 מישורי חיון - פארן: עשת
פגונית סיני Fagonia scabra 377755 מימי רון 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 6 מישורי חיון - פארן: עשת
פגונית סיני Fagonia scabra 377753 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 7 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
פגונית סיני Fagonia scabra 377752 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 8 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
פגונית סיני Fagonia scabra 377754 מימי רון 7 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 9 מישורי חיון - פארן: עשת כ-10 פרטים עלובים, בצד המזרחי של "מפל המערה". פרט בודד בערוץהיורד אל תלם עשת מדפים.
פגונית סיני Fagonia scabra 368661 אורי פרגמן-ספיר 25 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 10 S Israel, S Ramon Crater
פגונית סיני Fagonia scabra 377746 מימי רון 20 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 11 קמר רמון - מחמל: מצלעות רמון
פגונית סיני Fagonia scabra 377745 מימי רון 21 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 12 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פגונית סיני Fagonia scabra 377757 אבינועם דנין 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 13 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
פגונית סיני Fagonia scabra 377758 מימי רון 1 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 14 מישורי חיון - פארן: עשת
פגונית סיני Fagonia scabra 377749 בני שלמון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 15 הרי אילת: רמת שני
פגונית סיני Fagonia scabra 377748 דותן רותם 12 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 16 הרי אילת: רמת שני
פגונית סיני Fagonia scabra 377747 דותן רותם 12 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 17 הרי אילת: רמת שני
פגונית סיני Fagonia scabra 377751 בני שלמון 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 18 הרי אילת: רמת שני שולי כביש 12
פגונית סיני Fagonia scabra 372790 נוגן צברי 29 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Fagonia%20scabra/ 19 הר הנגב הצפוני: מכתש גדול