ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך שומרוני Ferula orientalis 395931 עופרה פרידמן 2 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20orientalis/ 1
כלך שומרוני Ferula orientalis 395833 דר בן נתן 4 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20orientalis/ 2 איבי הנחל
כלך שומרוני Ferula orientalis 393734 אוהד בנימיני 29 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20orientalis/ 3 נחל ערוגות עליון
כלך שומרוני Ferula orientalis 393056 אוהד בנימיני 19 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20orientalis/ 4 איבי הנחל שני מקבצים באתר: משמאל לשער בתוך היישוב ומימין לשער בתוך היישוב
כלך שומרוני Ferula orientalis 385532 הגר לשנר 30 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Ferula%20orientalis/ 5 מורדות הר כביר מעל נחל תרצה, מפנה צפוני