ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך שומרוני Ferula orientalis 385532 הגר לשנר 30 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Ferula%20orientalis/ 1 מורדות הר כביר מעל נחל תרצה, מפנה צפוני