ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך סיני Ferula sinaica 375954 שלו מן 14 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Ferula%20sinaica/ 1 רמת עבדת: נחל רות
כלך סיני Ferula sinaica 375952 ערן היימס 17 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20sinaica/ 2 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא