ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך סיני Ferula sinaica 389077 יבגני קמינסקי 13 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20sinaica/ 1 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
כלך סיני Ferula sinaica 389078 מימי רון 4 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Ferula%20sinaica/ 2 רמת עבדת: נחל רות
כלך סיני Ferula sinaica 375954 שלו מן 14 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Ferula%20sinaica/ 3 רמת עבדת: נחל רות
כלך סיני Ferula sinaica 392249 זהבה סיגל 19 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20sinaica/ 4 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
כלך סיני Ferula sinaica 375952 ערן היימס 17 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20sinaica/ 5 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא