ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מילה סורית Fraxinus syriaca 386777 עופר שנער 19 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 1 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 386810 דידי קפלן 24 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 2 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 387511 יפתח סיני 22 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 3 עמק החולה: ימת החולה
מילה סורית Fraxinus syriaca 387512 דודו זכאי 28 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 4
מילה סורית Fraxinus syriaca 387513 דודו זכאי 8 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 5
מילה סורית Fraxinus syriaca 387515 דידי קפלן 1 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 6 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
מילה סורית Fraxinus syriaca 389730 דותן רותם 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 7 עמק החולה: עמק החולה
מילה סורית Fraxinus syriaca 389731 מימי רון 7 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 8 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 389732 דידי קפלן 1 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 9 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 389733 דידי קפלן 1 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 10 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
מילה סורית Fraxinus syriaca 391989 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 11 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 391990 רבינוביץ אביבה 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 12 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
מילה סורית Fraxinus syriaca 391991 רבינוביץ אביבה 13 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 13 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
מילה סורית Fraxinus syriaca 392700 הילה גיל 1 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 14 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
מילה סורית Fraxinus syriaca 392699 הילה גיל 1 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 15 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
מילה סורית Fraxinus syriaca 386047 לביא קורן 28 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 16 נחל יהודיה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376654 חי אלי 3 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 17 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376325 אחר 22 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 18 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 378001 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 19 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376652 חי אלי 16 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 20 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376551 טליה אורון 7 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 21 עמק החולה: ימת החולה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376384 חוה גולדשטיין 11 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 22 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376533 חוה גולדשטיין 29 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 23 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382451 חוה גולדשטיין 21 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 24 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382419 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 25 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376333 טליה אורון 14 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 26 עמק החולה: אבל בית מעכה נטיעה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376655 חי אלי 3 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 27 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376356 טימר תניא 26 בפברואר 2007 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 28 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376369 חוה גולדשטיין 14 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 29 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376368 חוה גולדשטיין 14 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 30 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376366 חוה גולדשטיין 1 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 31 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376365 חוה גולדשטיין 1 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 32 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376364 חוה גולדשטיין 1 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 33 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376321 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 34 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376320 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 35 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376319 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 36 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376440 חוה גולדשטיין 30 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 37 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376318 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 38 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376317 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 39 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376316 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 40 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376315 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 41 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376314 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 42 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376417 חוה גולדשטיין 29 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 43 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376664 דה-פיצוטו אלון 14 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 44 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376663 דה-פיצוטו אלון 14 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 45 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376660 דה-פיצוטו אלון 16 באוגוסט 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 46 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376658 מלול אלי 30 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 47 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376657 מלול אלי 30 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 48 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376653 חי אלי 1 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 49 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376648 חי אלי 16 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 50 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376649 חי אלי 16 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 51 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376668 דה-פיצוטו אלון 10 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 52 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377979 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 53 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377980 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 54 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377981 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 55 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377982 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 56 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377983 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 57 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377984 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 58 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377985 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 59 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377986 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 60 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377987 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 61 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377988 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 62 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377989 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 63 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377990 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 64 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377991 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 65 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377992 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 66 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377993 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 67 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377994 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 68 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377995 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 69 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377998 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 70 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377999 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 71 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 378000 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 72 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376501 חוה גולדשטיין 25 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 73 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377976 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 74 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376608 ראובן אבי 17 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 75 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376514 חוה גולדשטיין 26 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 76 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376490 חוה גולדשטיין 25 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 77 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376467 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 78 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376464 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 79 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376442 חוה גולדשטיין 30 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 80 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376419 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 81 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376416 חוה גולדשטיין 29 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 82 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376397 חוה גולדשטיין 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 83 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376392 חוה גולדשטיין 17 בינואר 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 84 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376374 חוה גולדשטיין 14 בינואר 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 85 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376688 לוי נסים 16 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 86 עמק החולה: אבל בית מעכה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376689 לוי נסים 26 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 87 עמק החולה: אבל בית מעכה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376692 לוי נסים 20 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 88 עמק החולה: אבל בית מעכה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376693 לוי נסים 29 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 89 עמק החולה: אבל בית מעכה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376372 טימר תניא 16 בינואר 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 90 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376373 טימר תניא 15 בינואר 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 91 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376636 מלול אלי 6 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 92 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376690 דידי קפלן 10 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 93 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376694 דידי קפלן 30 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 94 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376351 טימר תניא 26 בפברואר 2008 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 95 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376370 טימר תניא 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 96 דרום הגולן: נחלי גולן גדות בריכה ונחל
מילה סורית Fraxinus syriaca 376357 טימר תניא 11 בפברואר 2007 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 97 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376358 טימר תניא 6 בינואר 2007 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 98 דרום הגולן: נחלי גולן נחל
מילה סורית Fraxinus syriaca 376371 טימר תניא 16 בפברואר 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 99 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376592 דולב מוטי 6 בנובמבר 1991 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 100 דרום הגולן: מורדות עין גב
מילה סורית Fraxinus syriaca 376593 דולב מוטי 25 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 101 דרום הגולן: מורדות עין גב
מילה סורית Fraxinus syriaca 376601 דולב מוטי 14 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 102 דרום הגולן: מורדות עין גב
מילה סורית Fraxinus syriaca 376645 דולב מוטי 21 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 103 דרום הגולן: מורדות עין גב
מילה סורית Fraxinus syriaca 376650 דולב מוטי 30 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 104 דרום הגולן: מורדות עין גב
מילה סורית Fraxinus syriaca 377996 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 105 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 377997 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 106 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382475 חי אלי 3 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 107 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382462 חוה גולדשטיין 27 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 108 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382463 חוה גולדשטיין 27 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 109 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382464 חוה גולדשטיין 27 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 110 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382465 חוה גולדשטיין 27 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 111 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382466 חוה גולדשטיין 27 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 112 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382467 חוה גולדשטיין 29 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 113 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382468 חוה גולדשטיין 29 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 114 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382469 טליה אורון 22 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 115 עמק החולה: ימת החולה
מילה סורית Fraxinus syriaca 382470 חי אלי 16 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 116 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382471 חי אלי 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 117 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382472 חי אלי 16 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 118 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382473 חי אלי 16 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 119 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382474 חי אלי 1 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 120 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382452 חוה גולדשטיין 21 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 121 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382453 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 122 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382454 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 123 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382455 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 124 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382456 חוה גולדשטיין 26 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 125 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382457 חוה גולדשטיין 26 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 126 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382458 חוה גולדשטיין 26 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 127 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382459 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 128 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382460 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 129 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382461 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 130 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382449 חוה גולדשטיין 20 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 131 עמק החולה: עמק החולה
מילה סורית Fraxinus syriaca 382450 חוה גולדשטיין 21 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 132 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382434 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 133 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382435 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 134 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382436 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 135 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382437 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 136 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 382420 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 137 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382421 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 138 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382422 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 139 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382423 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 140 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382424 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 141 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382425 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 142 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382426 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 143 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382427 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 144 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382428 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 145 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376586 ראובן אבי 16 בנובמבר 1992 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 146 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382429 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 147 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382430 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 148 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382431 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 149 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382432 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 150 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382433 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 151 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382417 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 152 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 382418 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 153 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 378005 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 154 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 378006 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 155 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 378002 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 156 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 378003 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 157 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 378004 שאדי דעבוס 4 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 158 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376606 ראובן אבי 30 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 159
מילה סורית Fraxinus syriaca 376324 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 160 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376327 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 161 עמק החולה: נחלי דן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376326 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 162 עמק החולה: נחלי דן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376332 דותן רותם 29 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 163 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 378448 הגר לשנר 27 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 164 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
מילה סורית Fraxinus syriaca 378447 הגר לשנר 27 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 165 רמות מנשה: מזרח מנשה
מילה סורית Fraxinus syriaca 378446 הגר לשנר 27 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 166 רמות מנשה: מזרח מנשה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376322 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 167 עמק החולה: ימת החולה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376642 ועדיה יוסי 17 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 168 עמק החולה: ימת החולה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376446 חוה גולדשטיין 20 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 169 עמק החולה: עמק החולה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376691 דידי קפלן 14 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 170 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376683 דידי קפלן 20 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 171 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376682 דה-פיצוטו אלון 27 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 172 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376680 דה-פיצוטו אלון 11 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 173 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376679 דה-פיצוטו אלון 11 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 174 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376678 דה-פיצוטו אלון 11 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 175 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376677 דה-פיצוטו אלון 11 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 176 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376676 דה-פיצוטו אלון 11 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 177 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376675 דה-פיצוטו אלון 11 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 178 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376674 דה-פיצוטו אלון 11 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 179 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376673 דה-פיצוטו אלון 21 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 180 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376672 דה-פיצוטו אלון 21 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 181 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376671 מלול אלי 8 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 182 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376670 דה-פיצוטו אלון 10 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 183 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376669 דה-פיצוטו אלון 10 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 184 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376667 דה-פיצוטו אלון 10 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 185 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376666 דה-פיצוטו אלון 14 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 186 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376665 דה-פיצוטו אלון 14 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 187 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376647 חי אלי 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 188 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376646 חי אלי 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 189 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376644 חי אלי 16 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 190 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376641 חי אלי 30 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 191 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376640 חי אלי 30 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 192 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376639 חי אלי 30 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 193 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376638 ראובן אבי 9 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 194 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376637 ראובן אבי 22 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 195 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376635 ראובן אבי 19 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 196 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376634 ראובן אבי 19 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 197 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376633 ראובן אבי 9 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 198 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376632 ראובן אבי 9 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 199 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376631 ראובן אבי 18 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 200 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376630 ראובן אבי 18 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 201 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376629 ראובן אבי 18 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 202 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376628 ראובן אבי 18 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 203 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376627 ראובן אבי 18 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 204 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376626 ראובן אבי 18 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 205 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376625 ראובן אבי 18 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 206 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376624 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 207 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376623 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 208 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376622 ראובן אבי 22 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 209 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376620 ראובן אבי 19 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 210 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376618 ראובן אבי 29 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 211 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376617 ראובן אבי 20 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 212 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376616 ראובן אבי 20 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 213 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376615 ראובן אבי 19 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 214 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376614 ראובן אבי 19 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 215 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376613 ראובן אבי 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 216 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376612 ראובן אבי 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 217 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376611 ראובן אבי 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 218 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376610 ראובן אבי 17 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 219 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376607 ראובן אבי 30 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 220 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376605 ראובן אבי 24 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 221 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376604 ראובן אבי 24 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 222 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376603 ראובן אבי 13 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 223 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376602 ראובן אבי 13 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 224 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376600 ראובן אבי 9 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 225 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376599 ראובן אבי 9 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 226 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376598 ראובן אבי 13 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 227 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376597 ראובן אבי 13 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 228 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376595 ראובן אבי 12 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 229 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376591 ראובן אבי 30 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 230 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376590 ראובן אבי 30 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 231 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376589 ראובן אבי 17 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 232 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376588 ראובן אבי 17 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 233 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376587 ראובן אבי 28 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 234 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376585 ראובן אבי 16 בנובמבר 1992 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 235 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376584 ראובן אבי 17 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 236 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376583 ראובן אבי 17 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 237 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376582 ראובן אבי 25 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 238 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376581 ראובן אבי 25 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 239 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376580 ראובן אבי 28 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 240 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376579 ראובן אבי 28 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 241 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376578 ראובן אבי 28 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 242 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376577 ראובן אבי 23 בנובמבר 1993 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 243 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376576 ראובן אבי 23 בנובמבר 1993 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 244 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376574 ראובן אבי 12 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 245 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376573 ראובן אבי 12 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 246 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376572 ראובן אבי 3 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 247 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376571 ראובן אבי 3 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 248 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376569 ראובן אבי 15 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 249 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376568 ראובן אבי 15 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 250 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376567 ראובן אבי 27 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 251 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376566 ראובן אבי 28 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 252 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376565 ראובן אבי 25 באוקטובר 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 253 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376564 ראובן אבי 25 באוקטובר 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 254 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376563 ראובן אבי 28 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 255 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376562 ראובן אבי 20 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 256 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376561 ראובן אבי 20 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 257 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376560 ראובן אבי 11 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 258 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376559 ראובן אבי 11 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 259 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376558 ראובן אבי 22 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 260 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376557 ראובן אבי 22 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 261 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376555 ראובן אבי 30 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 262 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376554 ראובן אבי 30 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 263 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376552 ראובן אבי 28 באוקטובר 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 264 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376550 ראובן אבי 19 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 265 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376549 ראובן אבי 16 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 266 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376548 ראובן אבי 16 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 267 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376547 ראובן אבי 28 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 268 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376546 ראובן אבי 28 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 269 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376544 חוה גולדשטיין 14 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 270 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376543 חוה גולדשטיין 14 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 271 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376542 חוה גולדשטיין 25 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 272 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376541 חוה גולדשטיין 25 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 273 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376540 חוה גולדשטיין 25 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 274 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376539 חוה גולדשטיין 28 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 275 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376538 חוה גולדשטיין 28 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 276 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376537 חוה גולדשטיין 28 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 277 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376536 חוה גולדשטיין 25 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 278 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376535 חוה גולדשטיין 25 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 279 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376534 חוה גולדשטיין 25 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 280 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376532 חוה גולדשטיין 29 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 281 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376531 חוה גולדשטיין 29 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 282 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376530 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 283 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376529 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 284 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376528 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 285 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376527 חוה גולדשטיין 30 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 286 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376526 חוה גולדשטיין 30 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 287 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376525 חוה גולדשטיין 29 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 288 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376524 חוה גולדשטיין 29 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 289 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376609 ראובן אבי 17 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 290 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376522 חוה גולדשטיין 27 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 291 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376521 חוה גולדשטיין 27 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 292 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376520 חוה גולדשטיין 27 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 293 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376519 חוה גולדשטיין 27 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 294 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376518 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 295 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376517 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 296 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376516 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 297 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376515 חוה גולדשטיין 26 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 298 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376513 חוה גולדשטיין 26 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 299 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376511 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 300 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376510 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 301 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376509 חוה גולדשטיין 21 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 302 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376508 חוה גולדשטיין 21 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 303 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376507 חוה גולדשטיין 21 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 304 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376506 חוה גולדשטיין 24 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 305 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376505 חוה גולדשטיין 24 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 306 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376504 חוה גולדשטיין 24 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 307 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376503 חוה גולדשטיין 28 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 308 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376502 חוה גולדשטיין 29 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 309 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376500 חוה גולדשטיין 25 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 310 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376498 חוה גולדשטיין 31 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 311 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376497 חוה גולדשטיין 31 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 312 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376496 חוה גולדשטיין 31 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 313 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376495 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 314 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376494 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 315 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376493 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 316 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376492 חוה גולדשטיין 25 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 317 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376491 חוה גולדשטיין 25 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 318 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376489 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 319 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376487 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 320 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376486 חוה גולדשטיין 28 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 321 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376485 חוה גולדשטיין 28 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 322 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376484 חוה גולדשטיין 28 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 323 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376483 חוה גולדשטיין 25 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 324 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376482 חוה גולדשטיין 25 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 325 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376481 חוה גולדשטיין 25 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 326 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376480 חוה גולדשטיין 28 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 327 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376479 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 328 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376478 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 329 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376477 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 330 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376475 חוה גולדשטיין 24 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 331 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376474 חוה גולדשטיין 24 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 332 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376473 חוה גולדשטיין 29 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 333 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376472 חוה גולדשטיין 29 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 334 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376471 חוה גולדשטיין 29 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 335 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376470 חוה גולדשטיין 26 בינואר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 336 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376469 חוה גולדשטיין 24 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 337 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376468 חוה גולדשטיין 24 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 338 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376466 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 339 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376463 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 340 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376462 חוה גולדשטיין 25 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 341 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376461 חוה גולדשטיין 25 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 342 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376460 חוה גולדשטיין 25 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 343 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376458 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 344 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376457 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 345 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376456 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 346 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376455 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 347 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376454 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 348 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376453 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 349 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376451 חוה גולדשטיין 24 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 350 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376450 חוה גולדשטיין 24 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 351 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376449 חוה גולדשטיין 29 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 352 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376448 חוה גולדשטיין 29 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 353 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376447 חוה גולדשטיין 29 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 354 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376445 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 355 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376444 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 356 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376443 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 357 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376441 חוה גולדשטיין 30 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 358 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376439 חוה גולדשטיין 28 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 359 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376438 חוה גולדשטיין 28 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 360 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376437 חוה גולדשטיין 28 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 361 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376436 חוה גולדשטיין 26 בינואר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 362 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376435 חוה גולדשטיין 26 בינואר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 363 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376434 חוה גולדשטיין 26 בינואר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 364 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376433 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 365 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376432 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 366 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376431 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 367 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376430 חוה גולדשטיין 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 368 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376429 חוה גולדשטיין 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 369 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376512 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 370 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376427 חוה גולדשטיין 27 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 371 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376426 חוה גולדשטיין 27 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 372 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376425 חוה גולדשטיין 27 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 373 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376424 חוה גולדשטיין 24 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 374 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376423 חוה גולדשטיין 24 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 375 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376422 חוה גולדשטיין 24 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 376 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376421 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 377 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376420 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 378 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376418 חוה גולדשטיין 29 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 379 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376415 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 380 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376414 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 381 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376413 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 382 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376412 חוה גולדשטיין 29 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 383 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376411 חוה גולדשטיין 29 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 384 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376410 חוה גולדשטיין 29 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 385 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376409 חוה גולדשטיין 27 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 386 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376408 חוה גולדשטיין 27 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 387 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376407 חוה גולדשטיין 27 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 388 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376406 חוה גולדשטיין 21 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 389 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376405 חוה גולדשטיין 21 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 390 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376488 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 391 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376403 חוה גולדשטיין 29 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 392 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376402 חוה גולדשטיין 29 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 393 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376401 חוה גולדשטיין 29 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 394 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376399 חוה גולדשטיין 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 395 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376398 חוה גולדשטיין 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 396 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376396 חוה גולדשטיין 31 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 397 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376395 חוה גולדשטיין 31 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 398 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376394 חוה גולדשטיין 17 בינואר 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 399 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376393 חוה גולדשטיין 17 בינואר 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 400 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376391 חוה גולדשטיין 18 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 401 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376390 חוה גולדשטיין 18 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 402 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376388 חוה גולדשטיין 13 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 403 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376387 חוה גולדשטיין 13 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 404 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376386 חוה גולדשטיין 13 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 405 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376385 חוה גולדשטיין 11 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 406 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376383 חוה גולדשטיין 11 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 407 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376382 חוה גולדשטיין 22 באוגוסט 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 408 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376381 חוה גולדשטיין 22 באוגוסט 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 409 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376380 חוה גולדשטיין 22 באוגוסט 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 410 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376465 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 411 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376378 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 412 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376377 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 413 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376376 חוה גולדשטיין 16 ביולי 2003 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 414 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376375 חוה גולדשטיין 16 ביולי 2003 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 415 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376619 ראובן אבי 29 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 416 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376687 ועדיה יוסי 1 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 417 רמות הגליל: רמת חניתה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376352 ועדיה יוסי 7 באוגוסט 2007 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 418 רמות הגליל: רמת חניתה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376353 ועדיה דורית 7 באוגוסט 2007 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 419 רמות הגליל: רמת חניתה
מילה סורית Fraxinus syriaca 377978 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 420 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376570 טליה אורון 9 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 421 רמת כורזים: מורדות כורזים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376596 פרץ גלעדי 15 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 422 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
מילה סורית Fraxinus syriaca 376330 שמוליק כהן 14 באוגוסט 2013 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 423 דרום הגולן: מורדות עין גב
מילה סורית Fraxinus syriaca 376659 דולב מוטי 8 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 424 דרום הגולן: מורדות עין גב
מילה סורית Fraxinus syriaca 376328 עמית דולב 25 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 425 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376686 דידי קפלן 20 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 426 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
מילה סורית Fraxinus syriaca 377977 שאדי דעבוס 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 427 עמק החולה: ארץ פלגי מים
מילה סורית Fraxinus syriaca 376685 דידי קפלן 20 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 428 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376695 דידי קפלן 16 ביוני 1975 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 429 דרום הגולן: נחלי גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376684 מלול אלי 20 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 430 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376556 ראובן אבי 24 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 431 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376459 חוה גולדשטיין 27 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 432 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376367 חוה גולדשטיין 15 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 433 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376363 חוה גולדשטיין 15 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 434 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376362 חוה גולדשטיין 17 באפריל 2005 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 435 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376359 חוה גולדשטיין 5 ביולי 2006 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 436 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376354 חוה גולדשטיין 12 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 437 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376575 דידי קפלן 7 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 438 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376389 בקרמן שאול 12 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 439 צפון הגולן: מורדות גולן
מילה סורית Fraxinus syriaca 376553 טליה אורון 22 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 440 עמק החולה: ימת החולה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376323 יפעת ארצי 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 441 עמק החולה: עמק החולה
מילה סורית Fraxinus syriaca 376643 חי אלי 16 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Fraxinus%20syriaca/ 442