ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עשנן קרליק Fumaria kralikii 390986 דר בן נתן 20 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 1 הר הילל
עשנן קרליק Fumaria kralikii 386250 סיקו בכור 22 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 2 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
עשנן קרליק Fumaria kralikii 386195 סיקו בכור 11 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 3 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
עשנן קרליק Fumaria kralikii 385074 סיקו בכור 17 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 4 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
עשנן קרליק Fumaria kralikii 375803 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 5 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
עשנן קרליק Fumaria kralikii 375802 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 6 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
עשנן קרליק Fumaria kralikii 375801 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 7 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
עשנן קרליק Fumaria kralikii 372617 סיקו בכור 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 8 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
עשנן קרליק Fumaria kralikii 385081 סיקו בכור 18 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 9 הר כפיר
עשנן קרליק Fumaria kralikii 384920 דר בן נתן 20 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 10 מחצבת קדומים
עשנן קרליק Fumaria kralikii 384883 סיקו בכור 24 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Fumaria%20kralikii/ 11 נחל בצת