ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עשנן גדול-פרי Fumaria macrocarpa 385831 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Fumaria%20macrocarpa/ 1 נחל ריחן
עשנן גדול-פרי Fumaria macrocarpa 372635 סיקו בכור 7 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Fumaria%20macrocarpa/ 2 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
עשנן גדול-פרי Fumaria macrocarpa 385030 סיקו בכור 9 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Fumaria%20macrocarpa/ 3 גליל עליון מזרחי: נחל דישון היו בסביבה גם כמה פרטים של עשנן רפואי
עשנן גדול-פרי Fumaria macrocarpa 384791 סיקו בכור 10 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Fumaria%20macrocarpa/ 4 עכו יחסית לשנתיים האחרונות, האוכלוסיה גדלה
עשנן גדול-פרי Fumaria macrocarpa 375938 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Fumaria%20macrocarpa/ 5 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) אלפים
עשנן גדול-פרי Fumaria macrocarpa 375937 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Fumaria%20macrocarpa/ 6 גליל עליון מזרחי: נחל דישון