ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עשנן הגליל Fumaria petteri 375883 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Fumaria%20petteri/ 1 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
עשנן הגליל Fumaria petteri 375882 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Fumaria%20petteri/ 2 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
עשנן הגליל Fumaria petteri 384915 סיקו בכור 27 במרץ 2018 2 0 0 /taxa/Fumaria%20petteri/ 3 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
עשנן הגליל Fumaria petteri 385075 סיקו בכור 17 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Fumaria%20petteri/ 4 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי חלק מהפרטים היו מאוד גדולים
עשנן הגליל Fumaria petteri 384855 סיקו בכור 18 במרץ 2018 2 0 0 /taxa/Fumaria%20petteri/ 5 נחל אשחר
עשנן הגליל Fumaria petteri 384854 סיקו בכור 18 במרץ 2018 2 0 0 /taxa/Fumaria%20petteri/ 6 יובל של נחל אשחר
עשנן הגליל Fumaria petteri 372738 סיקו בכור 25 באפריל 2012 2 0 0 /taxa/Fumaria%20petteri/ 7 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
עשנן הגליל Fumaria petteri 372661 סיקו בכור 28 במרץ 2015 2 0 0 /taxa/Fumaria%20petteri/ 8 רמות הגליל: סלם צור
עשנן הגליל Fumaria petteri 372719 סיקו בכור 22 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Fumaria%20petteri/ 9 רמות הגליל: סלם צור
עשנן הגליל Fumaria petteri 372616 סיקו בכור 7 באפריל 2017 2 0 0 /taxa/Fumaria%20petteri/ 10 רמות הגליל: רמת מונפור