ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקה אפורה Galium canum 395941 דר בן-נתן 4 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20canum/ 1
דבקה אפורה Galium canum 395940 דר בן-נתן 4 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20canum/ 2
דבקה אפורה Galium canum 395939 דר בן-נתן 4 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20canum/ 3
דבקה אפורה Galium canum 393732 אוהד בנימיני 29 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20canum/ 4 איבי הנחל