ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקה סורית Galium cassium 389047 מרב לבל 5 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 1 רמות הגליל: נחל בצת
דבקה סורית Galium cassium 372663 סיקו בכור 26 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 2 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבקה סורית Galium cassium 375808 טליה אורון 29 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 3 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבקה סורית Galium cassium 375809 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 4 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבקה סורית Galium cassium 375810 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 5 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבקה סורית Galium cassium 375807 טליה אורון 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 6 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבקה סורית Galium cassium 385109 מרב לבל 17 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 7 שמורת לימן עשרות פרטים נצפו בשני ריכוזים שונים
דבקה סורית Galium cassium 384972 סיקו בכור 5 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 8 הר פורח דבקה סורית נפוצה בגליל המערבי, בעיקר על קירטון ונארי