ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקה סורית Galium cassium 393649 עומרי שליו 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 1 רמות הגליל: רמת חניתה
דבקה סורית Galium cassium 393592 עומרי שליו 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 2 יער חניתה
דבקה סורית Galium cassium 392254 מימי רון 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 3 הר הכרמל: כרמל תיכון
דבקה סורית Galium cassium 389047 מרב לבל 5 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 4 רמות הגליל: נחל בצת
דבקה סורית Galium cassium 372663 סיקו בכור 26 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 5 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבקה סורית Galium cassium 375808 טליה אורון 29 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 6 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבקה סורית Galium cassium 375809 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 7 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבקה סורית Galium cassium 375810 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 8 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבקה סורית Galium cassium 375807 טליה אורון 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 9 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבקה סורית Galium cassium 385109 מרב לבל 17 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 10 שמורת לימן עשרות פרטים נצפו בשני ריכוזים שונים
דבקה סורית Galium cassium 384972 סיקו בכור 5 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20cassium/ 11 הר פורח דבקה סורית נפוצה בגליל המערבי, בעיקר על קירטון ונארי