ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקה מסופקת Galium spurium 394425 דר בן-נתן 16 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20spurium/ 1 רמת עבדת: עקרב זיהוי לא ודאי. הפרט שנאסף אבד.