ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גרניון נאה Geranium columbinum 395456 בר שמש 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 1 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
גרניון נאה Geranium columbinum 395457 בר שמש 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 2 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
גרניון נאה Geranium columbinum 395458 בר שמש 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 3 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
גרניון נאה Geranium columbinum 395459 בר שמש 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 4 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
גרניון נאה Geranium columbinum 395460 בר שמש 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 5 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
גרניון נאה Geranium columbinum 395461 בר שמש 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 6 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
גרניון נאה Geranium columbinum 394558 שמואל מזר 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 7 יער כמון
גרניון נאה Geranium columbinum 394559 שמואל מזר 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 8 יער כמון
גרניון נאה Geranium columbinum 393836 שמואל מזר 9 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 9 מעלה צביה גבעה
גרניון נאה Geranium columbinum 393788 שמואל מזר 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 10 מעלה צביה גבעה אוכלוסיות שנמצאו לראשונה לפי יואב גרטמן, ע״י אביבה רבינוביץ בשנות השמונים.
גרניון נאה Geranium columbinum 393789 שמואל מזר 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 11 מעלה צביה גבעה
גרניון נאה Geranium columbinum 393627 שמואל מזר 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 12 מעלה צביה בודדים
גרניון נאה Geranium columbinum 393626 שמואל מזר 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 13 מעלה צביה בודדים
גרניון נאה Geranium columbinum 393625 שמואל מזר 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 14 מעלה צביה, גבעה
גרניון נאה Geranium columbinum 386317 שמואל מזר 3 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 15 מעלה צביה לפי יואב גרטמן נמצאה בשנות ה 80 ע״י אביבה רבינוביץ.
גרניון נאה Geranium columbinum 386310 סיקו בכור 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 16 רמות הגליל: נחל כזיב
גרניון נאה Geranium columbinum 386226 סיקו בכור 17 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 17 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
גרניון נאה Geranium columbinum 386201 סיקו בכור 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 18 רמות הגליל: נחל בצת
גרניון נאה Geranium columbinum 373709 רז אמיר 23 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 19 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
גרניון נאה Geranium columbinum 373710 צופה בלתי ידוע 22 בפברואר 2002 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 20 דרום הגולן: נחלי גולן
גרניון נאה Geranium columbinum 372735 סיקו בכור 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 21 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
גרניון נאה Geranium columbinum 372657 סיקו בכור 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 22 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
גרניון נאה Geranium columbinum 385631 בר שמש 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 23 מצפון להושעיה
גרניון נאה Geranium columbinum 385630 בר שמש 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 24 מצפון להושעיה
גרניון נאה Geranium columbinum 384909 סיקו בכור 27 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Geranium%20columbinum/ 25 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי