ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גרניון הלבנון Geranium libani 386374 עפרה פרידמן 12 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 1 טנטורה מזרחית לעפרה
גרניון הלבנון Geranium libani 386243 אור ליבשטיין 11 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 2 יער ברעם המיקום אינו מדויק, הגרניון נצפה בשמוקת יער ברעם..
גרניון הלבנון Geranium libani 386297 נעמי דגוני 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 3 מצפור הר אדיר
גרניון הלבנון Geranium libani 375928 אסף מנחם 17 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
גרניון הלבנון Geranium libani 375919 טליה אורון 13 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 5 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מצפור הר אדיר
גרניון הלבנון Geranium libani 375918 טליה אורון 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 6 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
גרניון הלבנון Geranium libani 375917 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 7 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375916 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 8 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375915 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 9 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375914 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 10 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375912 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 11 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375913 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 12 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375902 איתן נפתלי 7 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 13 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון חלקה 4
גרניון הלבנון Geranium libani 375901 שי קורן 20 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 14 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
גרניון הלבנון Geranium libani 375909 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 15 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375908 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 16 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375907 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 17 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין קטנים ללא פריחה
גרניון הלבנון Geranium libani 375906 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 18 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375905 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 19 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375904 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375903 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 21 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 384772 אוהד בנימיני 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 22 גבעת טנטורה (עפרה)
גרניון הלבנון Geranium libani 375930 אביבה רבינוביץ' 10 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 23 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
גרניון הלבנון Geranium libani 375926 אמיתי מיכל 13 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
גרניון הלבנון Geranium libani 375935 אסף מנחם 28 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
גרניון הלבנון Geranium libani 375936 אסף מנחם 10 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
גרניון הלבנון Geranium libani 375925 אסף מנחם 24 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
גרניון הלבנון Geranium libani 375923 אסף מנחם 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
גרניון הלבנון Geranium libani 375899 איתן נפתלי 8 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 29 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
גרניון הלבנון Geranium libani 372732 סיקו בכור 23 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 30 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
גרניון הלבנון Geranium libani 375924 אסף מנחם 6 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 31 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375920 טליה אורון 9 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 32 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375911 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 33 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375910 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 34 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
גרניון הלבנון Geranium libani 375900 טליה אורון 28 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 35 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
גרניון הלבנון Geranium libani 385001 סיקו בכור 7 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 36 הר חירם פרט אחד פרח, שניים עם ניצנים, והשאר רק עלים
גרניון הלבנון Geranium libani 375927 אסף מנחם 19 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
גרניון הלבנון Geranium libani 375922 דידי קפלן 20 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Geranium%20libani/ 38 גליל עליון מזרחי: נחל דישון