ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרגה ערבית Glaucium arabicum 377874 אריה לב רוזנברג 6 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 1 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 377873 אריה לב רוזנברג 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 2 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 377876 אריה לב רוזנברג 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 3 בקעת צין: צין עליון
פרגה ערבית Glaucium arabicum 377974 ידידיה שמואל 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 4 רמת עבדת: רמת מטרד
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376283 נדב טאובה 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 5 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376282 נדב טאובה 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 6 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376276 נדב טאובה 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 7 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376273 נדב טאובה 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 8 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376272 נדב טאובה 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 9 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376271 נדב טאובה 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 10 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376270 נדב טאובה 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 11 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376269 נדב טאובה 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 12 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376268 נדב טאובה 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 13 רמת עבדת: רמת ברנע
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376285 מארק כץ 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 14 רמת עבדת: רמת ברנע
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376264 צור נצר 11 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 15 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376292 לוי צפריר 24 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376289 גל וין 22 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 17 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376288 גל וין 22 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 18 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376287 גל וין 22 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 19 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376279 מארק כץ 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 20 קמר עריף - רמת חדב: מצוקי עריף
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376290 שחר ישכרוב 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 21 קמר עריף - רמת חדב: גבעות פיטם
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376274 נדב טאובה 29 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 22 קמר עריף - רמת חדב: גבעות פיטם
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376284 נדב טאובה 24 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 23 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376278 מארק כץ 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 24 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376277 מארק כץ 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 25 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376266 נדב טאובה 10 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 26 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 377975 ידידיה שמואל 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 27 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376286 גל וין 8 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 28 ציה - פארן: גבעות ציה
פרגה ערבית Glaucium arabicum 385009 דר בן נתן 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 29 נחל צין
פרגה ערבית Glaucium arabicum 385010 דר בן נתן 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 30 נחל חווארים נפה גוש יחיד של נבטים בן 5 פרטים צמודים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376267 נדב טאובה 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 31 רמת עבדת: רמת ברנע
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376275 אסף צוער 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 32 רמת עבדת: מצוק הצינים