ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרגה צהובה Glaucium flavum 391919 מימי רון 8 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 1 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 391917 יפעת גרנט 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 2 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 391916 יפעת גרנט 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 3 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 395649 גלעד וייל 28 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 4
פרגה צהובה Glaucium flavum 395124 מימי רון 4 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 5 גליל תחתון מרכזי: גבעות יעד
פרגה צהובה Glaucium flavum 391918 מימי רון 2 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 6 חולות: חולות הרצליה
פרגה צהובה Glaucium flavum 389979 יעל אורגד 14 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 7 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 389969 יעל אורגד 30 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 8 הר הכרמל: במת הכרמל
פרגה צהובה Glaucium flavum 387737 יעל אורגד 22 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 9 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 387732 יעל אורגד 15 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 10 חולות: חולות תל אביב
פרגה צהובה Glaucium flavum 392986 נעם שגב 11 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 11 שלולית החורף נתניה פרט בודד, לא ידוע אם גדל באתר באופן טבעי
פרגה צהובה Glaucium flavum 387742 מרב לבל 29 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 12 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 391063 רון פרומקין 22 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 13 ירושלים בשטח מופר עם אדמה גננית
פרגה צהובה Glaucium flavum 390953 מימי רון 3 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 14 גליל תחתון מרכזי: גבעות יעד הגיעה עם חול ותשתיות לסלילת כביש
פרגה צהובה Glaucium flavum 386509 נעם שגב 17 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 15 גן לאומי אפולוניה
פרגה צהובה Glaucium flavum 386424 סיקו בכור 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 16 טיילת נהריה
פרגה צהובה Glaucium flavum 386369 רון אבן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 17 חוף פלמחים יש הרבה פרטים, כנראה חלקם שתולים. יש הרבה פריחה עכשיו.
פרגה צהובה Glaucium flavum 386264 יובל עברון 24 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 18 גן לאומי אפולוניה ליד הדרך באתר
פרגה צהובה Glaucium flavum 383002 דותן רותם 3 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 19 חולות: חולות חדרה
פרגה צהובה Glaucium flavum 377881 דותן רותם 22 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 20 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 382994 יפתח סיני 2 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 21 חולות: רצועת חוף צפוני טבעי בחלקת מקלט אכזיב תחתונה
פרגה צהובה Glaucium flavum 383000 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 22 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 382999 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 23 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 382998 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 24 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 382997 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 25 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 382996 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 26 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 382995 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 27 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 383001 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 28 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 382993 יעל אורגד 3 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 29 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377416 דותן רותם 25 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 30 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377419 דותן רותם 23 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 31 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377417 יריב מליחי 22 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 32 חולות: חולות נתניה נפוץ
פרגה צהובה Glaucium flavum 377418 אמיר רז 18 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 33 חולות: חולות נתניה
פרגה צהובה Glaucium flavum 377404 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 34 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377405 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 35 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377408 שרון לוי 11 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 36 צפון הגולן: תילי געש בגולן
פרגה צהובה Glaucium flavum 377407 דותן רותם 23 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 37 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377402 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 38 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377403 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 39 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377398 גרגורי מילמן 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 40 צפון הגולן: תילי געש בגולן
פרגה צהובה Glaucium flavum 377397 גל וין 29 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 41 חולות: חולות הרצליה
פרגה צהובה Glaucium flavum 377406 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 42 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377409 שרון לוי 11 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 43 צפון הגולן: תילי געש בגולן
פרגה צהובה Glaucium flavum 377388 ניסים פרימו 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 44 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377412 דותן רותם 26 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 45 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377413 דותן רותם 28 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 46 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377392 דותן רותם 12 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 47 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377396 דותן רותם 5 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 48 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377385 מרגרטה וולצ'אק 23 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 49 חולות: חולות חדרה
פרגה צהובה Glaucium flavum 377414 דותן רותם 4 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 50 חולות: חולות חדרה
פרגה צהובה Glaucium flavum 372632 רון פרומקין 5 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 51 חולות: חולות חדרה
פרגה צהובה Glaucium flavum 378270 דותן רותם 2 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 52 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377391 דותן רותם 22 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 53 חולות: חולות חדרה
פרגה צהובה Glaucium flavum 378084 דותן רותם 3 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 54 חולות: חולות חדרה
פרגה צהובה Glaucium flavum 377420 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 55 חולות: חולות נתניה
פרגה צהובה Glaucium flavum 377421 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 56 חולות: חולות נתניה
פרגה צהובה Glaucium flavum 377390 נעם מצרי 15 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 57 חולות: חולות פלמחים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377393 נעם מצרי 26 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 58 חולות: חולות פלמחים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377423 זאב קולר 1 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 59 חולות: מישור חוף כרמלים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377387 מרב לבל 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 60 חולות: חולות הרצליה
פרגה צהובה Glaucium flavum 372568 בר שמש 4 ביוני 2017 2 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 61 חולות: חולות הרצליה לא אדום
פרגה צהובה Glaucium flavum 372566 מרב לבל 4 ביוני 2017 2 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 62 ארסוף לא אדום
פרגה צהובה Glaucium flavum 372605 חן אלקלעי 22 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 63 חולות: חולות תל אביב
פרגה צהובה Glaucium flavum 377399 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 64 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377400 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 65 חולות: רצועת חוף צפוני החול שליד הגבעה
פרגה צהובה Glaucium flavum 377411 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 66 חולות: רצועת חוף צפוני בכורכר
פרגה צהובה Glaucium flavum 377384 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 67 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377422 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 68 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 372664 סיקו בכור 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 69 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377401 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 70 חולות: רצועת חוף צפוני עשרות פרטים
פרגה צהובה Glaucium flavum 377389 טליה אורון 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 71 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377394 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 72 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377395 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 73 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377381 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 74 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377382 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 75 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 377383 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 76 חולות: רצועת חוף צפוני
פרגה צהובה Glaucium flavum 372547 מימי רון 25 במאי 2017 2 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 77 צפונית לנחשולים לא אדום
פרגה צהובה Glaucium flavum 385173 רון פרומקין 20 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 78 מחצבת חרייבה, הכרמל מופו 65 מוקדים באזור הקרוב. ייתכן שמקור האוכלוסייה בזרעים שהגיעו למחצבה עם חול ממקום אחר
פרגה צהובה Glaucium flavum 385268 עירית צוק קובצ'י 25 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 79 חולות: חולות חדרה
פרגה צהובה Glaucium flavum 377386 מרגרטה וולצ'אק 23 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 80
פרגה צהובה Glaucium flavum 377415 דותן רותם 4 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Glaucium%20flavum/ 81