ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 391994 עמיחי גלעדי 3 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 1 כתף החרמון: חרמון
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 390767 יעל אורגד 25 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 2 כתף החרמון: חרמון
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 389689 יעל אורגד 25 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 3 כתף החרמון: חרמון
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 389688 יעל אורגד 25 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 4 כתף החרמון: חרמון
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 385869 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 5 הר אביטל
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 368670 אורי פרגמן-ספיר 1 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 6 כתף החרמון: חרמון
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377880 לוי שרון 22 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377879 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 8 כתף החרמון: חרמון
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377882 דידי קפלן 2 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 9 כתף החרמון: חרמון
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377883 יונתן הררי 2 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 10 כתף החרמון: חרמון
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377884 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 11 כתף החרמון: חרמון
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377885 קניגשטיין דני 26 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 12 כתף החרמון: חרמון
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 385130 גיא נהור 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 13 רכבל תחתון, מתחת לרכבל
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377875 שרון לוי 31 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 14
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377870 שרון לוי 27 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377871 שרון לוי 27 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377872 שרון לוי 9 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן
פרגה קרחת Glaucium leiocarpum 377878 משתמש אנונימי 28 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Glaucium%20leiocarpum/ 18 כתף החרמון: חרמון