ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צהרון קטן Moraea mediterranea 393867 הילה גיל 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 1 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה לא ודאי
צהרון קטן Moraea mediterranea 393868 מימי רון 29 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 2 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום
צהרון קטן Moraea mediterranea 393869 הילה גיל 29 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 3 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
צהרון קטן Moraea mediterranea 393749 מיטש סומר 28 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 4 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
צהרון קטן Moraea mediterranea 393046 דר בן נתן 17 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 5 בתרונות הבשור הדרומיים
צהרון קטן Moraea mediterranea 384750 Dalia Bones 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 6 דרך השדות בין צאלים לגבולות הנקודה המדויקת במפה על דרך האומדן. בסמוך לאיריס הנגב באותו אתר.
צהרון קטן Moraea mediterranea 378209 ערן היימס 5 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 7 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
צהרון קטן Moraea mediterranea 384847 יואב סילברט 14 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 8 חולות סכר