ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צהרון קטן Moraea mediterranea 384750 Dalia Bones 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 1 דרך השדות בין צאלים לגבולות הנקודה המדויקת במפה על דרך האומדן. בסמוך לאיריס הנגב באותו אתר.
צהרון קטן Moraea mediterranea 378209 ערן היימס 5 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 2 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
צהרון קטן Moraea mediterranea 384847 יואב סילברט 14 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Moraea%20mediterranea/ 3 חולות סכר