ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 382323 מימי רון 3 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 1 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 376204 נוקריאן רבקה 14 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 2
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 376200 מרגרטה וולצ'אק 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 3 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 376201 מרגרטה וולצ'אק 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 4 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 376203 מימי רון 1 באפריל 2003 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 5 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 382325 מימי רון 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 6 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 382321 מימי רון 3 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 7 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 382324 מימי רון 3 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 8 ענים - עירא: עירא
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 382322 מימי רון 3 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 9 ענים - עירא: עירא
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 385189 זאב שפירא 21 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 10 בית יתיר(מצדות יהודה). רחוב הגפן. ליד מקלט.
גבסנית שעירה Gypsophila pilosa 376202 אייל דרעי 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20pilosa/ 11