ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 386035 רון פרומקין 20 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 1 מישור רותם
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375800 עופר כהן 9 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 2 הר הנגב הצפוני: כידוד
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375795 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 3 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375798 ברקאי אבירם 2 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 4 ערבה דרומית: מישור לוטן
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375793 מארק כץ 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 5 עומר: כיפה - ברק
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 372669 נוגן צברי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 6 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375799 אבינועם דנין 30 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 7 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 385153 מרגרטה וולצ'ק 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 8 בקרבת מרכז ג'ו אלון
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375794 שחר כפיר 14 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 9