ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 393724 איגור סבובודין 28 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 1 הר הנגב הצפוני: מישור ימין C:\Users\svobo\Pictures\Новая папка (13)\IMG_0071.JPG C:\Users\svobo\Pictures\Новая папка (13)\IMG_0072.JPG
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 389045 מימי רון 23 בפברואר 2005 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 2 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 386904 מימי רון 16 בפברואר 2005 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 3 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 391048 שמשון ולוטקר 6 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 4 מישור ימין ממערב לכביש צומת רותם-אורון. עשרות פרטים אחד בפריחה.
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 390901 מימי רון 2 בינואר 2003 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 5 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 386035 רון פרומקין 20 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 6 מישור רותם
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375800 עופר כהן 9 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 7 הר הנגב הצפוני: כידוד
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375795 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 8 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375798 ברקאי אבירם 2 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 9 ערבה דרומית: מישור לוטן
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375793 מארק כץ 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 10 עומר: כיפה - ברק
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 372669 נוגן צברי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 11 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375799 אבינועם דנין 30 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 12 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 385153 מרגרטה וולצ'ק 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 13 בקרבת מרכז ג'ו אלון
גבסנית דביקה Gypsophila viscosa 375794 שחר כפיר 14 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Gypsophila%20viscosa/ 14