ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עקר שעיר Heteranthelium piliferum 385854 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Heteranthelium%20piliferum/ 1 מעבר ערוד
עקר שעיר Heteranthelium piliferum 376207 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Heteranthelium%20piliferum/ 2 כתף החרמון: חרמון
עקר שעיר Heteranthelium piliferum 376208 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Heteranthelium%20piliferum/ 3 כתף החרמון: חרמון
עקר שעיר Heteranthelium piliferum 376206 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Heteranthelium%20piliferum/ 4 כתף החרמון: חרמון