ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עדן חד-שנתי Holcus annuus 387519 מרב לבל 18 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 1 שרון צפוני: בקעת הנדיב
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376713 שקולניק יעקב 12 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 2 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376712 שקולניק יעקב 13 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 3 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376714 שקולניק יעקב 12 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 4 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
עדן חד-שנתי Holcus annuus 378433 בר שמש 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
עדן חד-שנתי Holcus annuus 378432 בר שמש 11 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 6 שרון דרומי: מרזבה צפונית
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376717 שקולניק יעקב 9 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 7 שרון דרומי: חמרה רחובות
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376718 שקולניק יעקב 9 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 8 שרון דרומי: חמרה רחובות
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376719 שקולניק יעקב 5 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 9 שרון דרומי: גבעת כורכר באר יעקוב
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376716 שקולניק יעקב 12 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 10 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376715 שקולניק יעקב 12 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 11 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376726 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 12 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376703 שקולניק יעקב 21 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 13 מישור פלשת: פלשת
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376729 שקולניק יעקב 23 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 14 חולות: חולות ראשון לציון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376728 שקולניק יעקב 23 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 15 חולות: חולות ראשון לציון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376727 שקולניק יעקב 23 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 16 חולות: חולות ראשון לציון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376702 שקולניק יעקב 23 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 17 חולות: חולות ראשון לציון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376711 שקולניק יעקב 13 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 18 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376710 שקולניק יעקב 13 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 19 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376709 שקולניק יעקב 13 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 20 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376707 שקולניק יעקב 15 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 21 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376706 שקולניק יעקב 15 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 22 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376705 שקולניק יעקב 15 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 23 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376704 שקולניק יעקב 15 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 24 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376725 שקולניק יעקב 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 25 חולות: חולות פלמחים
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376724 שקולניק יעקב 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 26 חולות: חולות פלמחים
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376723 שקולניק יעקב 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 27 חולות: חולות פלמחים
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376722 שקולניק יעקב 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 28 חולות: חולות פלמחים
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376721 שקולניק יעקב 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 29 חולות: חולות פלמחים
עדן חד-שנתי Holcus annuus 376708 שקולניק יעקב 13 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Holcus%20annuus/ 30