ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 391141 הילה אברהם 24 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 1 תנוריה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 391138 Hila Abraham 22 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 2 עין קשת (תפוחים)
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 389734 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 386365 יובל ספיר 23 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 4 מסיל נחל בזלת
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 385716 יובל ספיר 15 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 5 צפון הגולן: יער אודם
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 382513 דידי קפלן 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 6 צפון הגולן: יער אודם
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 382514 פבזנר דרור 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 7 צפון הגולן: במת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 382515 דידי קפלן 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 8 צפון הגולן: במת הגולן פיזור-2 מ' מרובע. הועתקה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 382516 גלילי משה 23 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 9 עמק החולה: עמק החולה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376763 טליה אורון 22 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 10 עמק החולה: עמק החולה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376784 טליה אורון 9 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 11 עמק החולה: ימת החולה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376761 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 12 עמק החולה: עמק החולה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376762 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 13 עמק החולה: עמק החולה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376786 גלילי משה 23 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 14 עמק החולה: עמק החולה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376785 טליה אורון 20 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 15 עמק החולה: ימת החולה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376787 ועדיה יוסי 17 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 16 עמק החולה: ימת החולה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376774 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 17 עמק החולה: ימת החולה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376778 דידי קפלן 3 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 18 צפון הגולן: יער אודם נדיר
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376788 עברי מריקה;יריב 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 19 צפון הגולן: במת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376773 שרון לוי 5 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376776 יעל חורש 23 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 21 צפון הגולן: במת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376775 רז אמיר 5 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 22 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376772 חוה גולדשטיין 20 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 23 דרום הגולן: דרום רמת הגולן כיסןי גדול בערוץ.
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376771 אוריה ואזנה 9 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 24 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376770 אוריה ואזנה 9 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 25 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376760 טליה אורון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 26 צפון הגולן: תילי געש בגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376759 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 27 עמק החולה: ימת החולה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376768 שרון לוי 12 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 28 צפון הגולן: תילי געש בגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376767 אוריה ואזנה 3 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 29 צפון הגולן: תילי געש בגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376782 דידי קפלן 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 30 צפון הגולן: במת הגולן פיזור-2 מ' מרובע. הועתקה
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376781 פבזנר דרור 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 31 צפון הגולן: במת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376779 דידי קפלן 23 באוקטובר 2003 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 32 צפון הגולן: במת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376769 אוריה ואזנה 15 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 33 צפון הגולן: במת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376766 אוריה ואזנה 17 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 34 צפון הגולן: במת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376780 דידי קפלן 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 35 צפון הגולן: יער אודם
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376777 חוה גולדשטיין 13 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 36 צפון הגולן: יער אודם תצפיות ששוחזרו . השעה לא נכונה.
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376783 דידי קפלן 13 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 37 צפון הגולן: יער אודם
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376765 אוריה ואזנה 21 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 38 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376764 אוריה ואזנה 21 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 39 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 377860 אסף חיים 26 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 40 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
ספלילה מצויה Hydrocotyle ranunculoides 376789 פבזנר דרור 14 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Hydrocotyle%20ranunculoides/ 41 דרום הגולן: דרום רמת הגולן