ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ילקוטון שרוע Hymenolobus procumbens 382517 מימי רון 1 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Hymenolobus%20procumbens/ 1 ימים: ים המלח מצפון ובצל אשל היאור, יחד עם פרנקניה מאובקת, ואהל מצוי
ילקוטון שרוע Hymenolobus procumbens 376792 מימי רון 1 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Hymenolobus%20procumbens/ 2 ימים: ים המלח חלקה 3
ילקוטון שרוע Hymenolobus procumbens 376794 אבינועם דנין 2 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Hymenolobus%20procumbens/ 3 בקעת הירדן: עמק בית שאן
ילקוטון שרוע Hymenolobus procumbens 376795 אבינועם דנין 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Hymenolobus%20procumbens/ 4
ילקוטון שרוע Hymenolobus procumbens 376791 מימי רון 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Hymenolobus%20procumbens/ 5
ילקוטון שרוע Hymenolobus procumbens 376793 עמוס סבח 3 בפברואר 2002 1 0 0 /taxa/Hymenolobus%20procumbens/ 6