To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 397413 מרגרטה וולצ'ק 1 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 1
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 386892 יפעת גרנט 25 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 2 חולות: רצועת חוף צפוני
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 386893 יפעת גרנט 25 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 3 חולות: רצועת חוף צפוני
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 389034 יפעת גרנט 25 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 4 חולות: רצועת חוף צפוני
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 396450 טליה אורון 24 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 5 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 396451 יפעת גרנט 21 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 6 חולות: רצועת חוף צפוני חלק טבעי. חלק מפרויקט שיקום מצוק וזריעה בהדבקה
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 393510 יפעת גרנט 13 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 7 חולות: רצועת חוף צפוני עם נבטים ליד צמח האם.
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 386368 יובל ספיר 23 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 8 חורבת חושניה
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 386325 סיקו בכור 4 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 9 רמות הגליל: רמת שומרה
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 386265 בני כהן 25 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 10 קרית גת כרמי גת בשולי אתר בניה בפרויקט כרמי גת יש מספר צמחים בינהם לוע הארי הגדול ולוע הארי הסמיילי וכן אשבל במקום מספר צמחים של שיכרון לבן אבקש לאשר את ההגדרה
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 384804 סיקו בכור 10 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 11 עכו האוכלוסיה מוכרת לי שם כבר מספר שנים
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 375666 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 12 חולות: רצועת חוף צפוני בסדקי קירות ובמתלול לכיוון הים
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 375664 ניסים פרימו 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 13
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 375663 ניסים פרימו 1 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 14
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 375667 ניסים פרימו 11 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 15
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 375660 ניסים פרימו 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 16
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 375661 יפתח סיני 12 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 17 חולות: רצועת חוף צפוני
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 375668 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 18 חולות: רצועת חוף צפוני נדיר
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 375665 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 19
שיכרון לבן Hyoscyamus albus 375662 ניסים פרימו 1 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Hyoscyamus%20albus/ 20