ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס הלבנון Iris histrio 386030 David Kotter 14 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 1 מרום גולן
אירוס הלבנון Iris histrio 386029 David Kotter 14 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 2 מרום גולן
אירוס הלבנון Iris histrio 385980 רון אבן 2 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 3 שמורת רכס בשנית שיא הפריחה, המוני פרחים מכניסה לשמורה.
אירוס הלבנון Iris histrio 376086 פבזנר דרור 3 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376085 אין שם 21 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 5 כתף החרמון: חרמון
אירוס הלבנון Iris histrio 376061 סעיד חמוד 9 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 6 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
אירוס הלבנון Iris histrio 376062 סעיד חמוד 16 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 7 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376060 אלי גבאי 10 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 8 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376005 תומר אשד 1 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 9 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376006 תומר אשד 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 10 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376076 ועדיה יוסי 22 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376077 ועדיה יוסי 19 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376078 ועדיה יוסי 13 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 13 כתף החרמון: חרמון
אירוס הלבנון Iris histrio 376050 לוי שרון 3 בפברואר 2004 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376051 לוי שרון 30 בינואר 2004 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376083 עמבר עודד 16 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376084 עמבר עודד 16 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376042 אלון רייכמן 9 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376041 טליה אורון 24 בינואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 19 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 376043 טליה אורון 24 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 376033 אביעד בלסקי 16 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 21 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376034 איימן גוטאני 10 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376035 אביעד בלסקי 9 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376037 אלון רייכמן 6 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 24 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376036 אביעד בלסקי 9 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 25 צפון הגולן: יער אודם
אירוס הלבנון Iris histrio 376038 איימן גוטאני 5 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 26 צפון הגולן: יער אודם
אירוס הלבנון Iris histrio 376039 אביעד בלסקי 2 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 27 צפון הגולן: יער אודם
אירוס הלבנון Iris histrio 376040 שרון לוי 29 בינואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 28 צפון הגולן: יער אודם
אירוס הלבנון Iris histrio 376031 טליה אורון 22 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 29 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376020 איימן גוטאני 6 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 30 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376021 איימן גוטאני 3 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 31 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376022 איימן גוטאני 2 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 32 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376025 שרון לוי 25 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376028 איימן גוטאני 6 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 34 צפון הגולן: יער אודם
אירוס הלבנון Iris histrio 376029 איימן גוטאני 6 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 35 צפון הגולן: יער אודם
אירוס הלבנון Iris histrio 376024 תומר אשד 26 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 376026 טליה אורון 22 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 376027 טליה אורון 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 376023 תומר אשד 31 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 39 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376003 איימן גוטאני 3 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 40 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376000 אביעד בלסקי 25 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 41 כתף החרמון: חרמון
אירוס הלבנון Iris histrio 376007 איתן נפתלי 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 42 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
אירוס הלבנון Iris histrio 375998 טליה אורון 23 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 375999 תומר אשד 17 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 44 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 376001 תומר אשד 9 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 376004 איתן נפתלי 2 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 46 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 376002 תומר אשד 6 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 47 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375995 תומר אשד 14 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 48 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 375987 איתן נפתלי 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 49 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375988 שמוליק אמיר 18 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 50 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375989 שמוליק אמיר 18 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 51 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375990 טליה אורון 17 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 52 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375991 טליה אורון 17 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 53 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375992 תומר אשד 15 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 54 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375993 תומר אשד 15 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 55 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375994 תומר אשד 14 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 56 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375996 תומר אשד 7 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 57 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375976 אלון רייכמן 5 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 58 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 375977 אלון רייכמן 4 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 59 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 375978 אלון רייכמן 4 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 60 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 375984 אביעד בלסקי 30 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 61 כתף החרמון: חרמון
אירוס הלבנון Iris histrio 375985 אביעד בלסקי 30 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 62 כתף החרמון: חרמון
אירוס הלבנון Iris histrio 375979 תומר אשד 27 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 63 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
אירוס הלבנון Iris histrio 375980 תומר אשד 27 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 64 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
אירוס הלבנון Iris histrio 375981 טליה אורון 24 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 65 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375982 טליה אורון 24 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 66 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375971 עומר קפילוטו 11 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 67 צפון הגולן: יער אודם
אירוס הלבנון Iris histrio 375972 תומר אשד 10 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 68 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 375974 תומר אשד 6 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 69 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 375965 יפתח סיני 12 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 70 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון חלקה לדרך
אירוס הלבנון Iris histrio 375966 יפתח סיני 12 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 71 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375973 תומר אשד 7 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 72 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375967 יפתח סיני 12 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 73 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
אירוס הלבנון Iris histrio 375968 יפתח סיני 12 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 74 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
אירוס הלבנון Iris histrio 375969 יפתח סיני 12 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 75 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
אירוס הלבנון Iris histrio 376045 טליה אורון 2 בפברואר 2007 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 76 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
אירוס הלבנון Iris histrio 368678 אורי פרגמן-ספיר 6 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 77 N Golan, Masade Forest
אירוס הלבנון Iris histrio 376074 פבזנר דרור 4 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 78 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376081 פבזנר דרור 26 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 79 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376082 עמבר עודד 16 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 80 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376087 פבזנר דרור 24 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 81 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376088 דידי קפלן 9 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 82 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376047 לוי שרון 29 בפברואר 2004 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 83 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376048 לוי שרון 10 בפברואר 2004 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 84 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376052 לוי שרון 30 בינואר 2004 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 85 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376053 דודו פילס 5 בפברואר 2003 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 86 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376054 ענבר בן 5 בפברואר 2003 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 87 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376055 ענבר בן 27 בינואר 2003 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 88 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376056 דידי קפלן 6 בפברואר 2002 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 89 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376064 פבזנר דרור 17 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 90 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376065 פבזנר דרור 4 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 91 צפון הגולן: תילי געש בגולן חריעיה
אירוס הלבנון Iris histrio 376066 דידי קפלן 26 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 92 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376067 דידי קפלן 26 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 93 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 375959 אלון רייכמן 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 94 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 375960 איימן גוטאני 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 95 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 375962 איימן גוטאני 22 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 96 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 375963 פרץ גלעדי 22 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 97 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376030 אביעד בלסקי 5 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 98 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376080 ועדיה יוסי 6 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 99 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376044 אלון רייכמן 13 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 100 צפון הגולן: במת הגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376049 לוי שרון 9 בפברואר 2004 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 101 צפון הגולן: במת הגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376019 איימן גוטאני 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 102 צפון הגולן: יער אודם
אירוס הלבנון Iris histrio 376073 יונתן הררי 5 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 103 כתף החרמון: חרמון
אירוס הלבנון Iris histrio 376079 ועדיה יוסי 12 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 104 כתף החרמון: חרמון
אירוס הלבנון Iris histrio 375986 אביעד בלסקי 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 105 כתף החרמון: חרמון
אירוס הלבנון Iris histrio 376058 אלי גבאי 22 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 106 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
אירוס הלבנון Iris histrio 375961 תומר אשד 22 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 107 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
אירוס הלבנון Iris histrio 376068 אסף מנחם 13 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 108 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
אירוס הלבנון Iris histrio 376093 אסף מנחם 8 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 109 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
אירוס הלבנון Iris histrio 376017 תומר אשד 19 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 110 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 375975 תומר אשד 6 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 111 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
אירוס הלבנון Iris histrio 376075 לובל גבי 16 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 112 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376090 דביר סלמאן 3 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 113 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376091 דביר סלמאן 3 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 114 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376057 צופה בלתי ידוע 13 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 115 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376059 סעיד חמוד 19 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 116 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376063 מחמד חמוד 6 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 117 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376069 אסף מנחם 15 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 118 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376008 טליה אורון 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 119 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376009 טליה אורון 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 120 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376010 תומר אשד 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 121 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376011 תומר אשד 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 122 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376012 תומר אשד 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 123 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376013 תומר אשד 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 124 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376014 תומר אשד 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 125 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376015 תומר אשד 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 126 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376016 תומר אשד 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 127 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376070 אסף מנחם 24 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 128 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375997 תומר אשד 7 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 129 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375964 יפתח סיני 12 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 130 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון חוצה שמורה הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376018 תומר אשד 18 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 131 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 376089 דביר סלמאן 6 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 132 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין .0 מ'.
אירוס הלבנון Iris histrio 376092 אסף מנחם 1 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 133 גליל עליון מזרחי: כרם בן זמרה
אירוס הלבנון Iris histrio 382307 תומר אשד 10 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 134 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
אירוס הלבנון Iris histrio 376072 יונתן הררי 9 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 135 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אירוס הלבנון Iris histrio 376071 לובל גבי 9 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 136 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
אירוס הלבנון Iris histrio 375983 תומר אשד 19 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 137 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
אירוס הלבנון Iris histrio 375970 איתן נפתלי 12 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 138 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
אירוס הלבנון Iris histrio 376046 גיא כהן 26 בינואר 2006 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 139 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח
אירוס הלבנון Iris histrio 376032 טליה אורון 20 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20histrio/ 140 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון