ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 394126 גל וין 10 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 1 ציה - פארן: אגן פארן
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 393879 מימי רון 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 2 מישורי חיון - פארן: פשט פארן
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 387162 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 3 מישורי חיון - פארן: דרום מדבר פארן
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 387163 מימי רון 3 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 4 מישורי חיון - פארן: סירה-פארן
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 387164 מימי רון 14 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 5 מישורי חיון - פארן: סירה-פארן
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 389281 אור יאיר 23 בפברואר 2005 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 6 ערבה צפונית: ערבה צפונית
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 389282 מימי רון 29 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 7 מישורי חיון - פארן: קניון פארן-הר חלמיש
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 389283 מימי רון 18 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 8 מישורי חיון - פארן: צוריעז
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 390931 מימי רון 15 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 9 ערבה צפונית: ערבה צפונית
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 390930 מימי רון 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 10 ערבה צפונית: ערבה צפונית
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376304 מימי רון 29 בדצמבר 1997 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 11 עומר: מצוקי חידוד
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376298 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 12 ציה - פארן: אגן פארן מאות פרטים
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376301 מימי רון 7 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 13 ערבה צפונית: שולי הערבה
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376305 מימי רון 23 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 14 ערבה צפונית: ערבה צפונית
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376307 מימי רון 6 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 15 ערבה צפונית: ערבה צפונית
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376308 מימי רון 21 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 16 ערבה צפונית: ערבה צפונית
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376310 מימי רון 4 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 17 ערבה צפונית: ערבה צפונית
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376311 מימי רון 1 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 18 ערבה צפונית: ערבה צפונית
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376312 מימי רון 24 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 19 ערבה צפונית: ערבה צפונית
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376297 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 20 מישורי חיון - פארן: פשט פארן
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376313 מימי רון 18 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 21 מישורי חיון - פארן: צוריעז
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376299 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 22 מישורי חיון - פארן: קניון פארן-הר חלמיש
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376309 אבינועם דנין 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 23 מישורי חיון - פארן: סירה-פארן
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376296 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 24 מישורי חיון - פארן: מדבר פארן
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376306 מימי רון 13 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 25 מישורי חיון - פארן: מדבר פארן
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376303 מימי רון 6 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 26 ערבה צפונית: חווארי אמציה נאסף
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376302 מימי רון 6 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 27
איסטיס קטן-פרי Isatis microcarpa 376300 מימי רון 7 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Isatis%20microcarpa/ 28 נאסף