ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סמר אפרפר Juncus inflexus 394953 מימי רון 3 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 1 כתף החרמון: חרמון
סמר אפרפר Juncus inflexus 393009 דר בן נתן 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 2 הר קטע עשרות פרטים פזורים לאורך הפלג מכאן ועד לנקודת המוצא שלו בראש המדרון. רובם מכורסמים, ואלו ששרדו נמצאים חלקית בתוך סבך פטל וורד הכלב. הגבעולים אופייניים - חלולים ובעלי ריקמת כיסי אוויר.
סמר אפרפר Juncus inflexus 392256 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 3 כתף החרמון: חרמון
סמר אפרפר Juncus inflexus 392257 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 4 עמק החולה: נחלי דן
סמר אפרפר Juncus inflexus 386499 יאיר אור 30 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 5 ואדי אבו סעיד מסעדה
סמר אפרפר Juncus inflexus 386498 יאיר אור 14 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 6 מערב לחרמונית
סמר אפרפר Juncus inflexus 375751 צוות השמורה 30 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 7 עמק החולה: אבל בית מעכה
סמר אפרפר Juncus inflexus 375752 צוות השמורה 30 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 8 עמק החולה: אבל בית מעכה
סמר אפרפר Juncus inflexus 375753 חוה גולדשטיין 8 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 9 עמק החולה: אבל בית מעכה
סמר אפרפר Juncus inflexus 375749 טליה אורון 13 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 10 עמק החולה: ימת החולה החולה-בריכות שוש
סמר אפרפר Juncus inflexus 375754 טליה אורון 9 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 11 עמק החולה: ימת החולה
סמר אפרפר Juncus inflexus 375766 ועדיה יוסי 9 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 12 עמק החולה: ימת החולה
סמר אפרפר Juncus inflexus 375767 ועדיה יוסי 28 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 13 עמק החולה: ימת החולה
סמר אפרפר Juncus inflexus 375763 ענבר עוזי 12 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 14 צפון הגולן: מורדות גולן
סמר אפרפר Juncus inflexus 375765 כספי סיגל 13 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 15 צפון הגולן: מורדות גולן
סמר אפרפר Juncus inflexus 375762 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סמר אפרפר Juncus inflexus 375748 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 17 עמק החולה: ימת החולה
סמר אפרפר Juncus inflexus 375750 טליה אורון 18 ביולי 2005 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 18 צפון הגולן: במת הגולן
סמר אפרפר Juncus inflexus 375747 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 19 עמק החולה: ימת החולה
סמר אפרפר Juncus inflexus 375760 ועדיה יוסי 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 20 כתף החרמון: חרמון
סמר אפרפר Juncus inflexus 375757 דידי קפלן 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 21 כתף החרמון: חרמון
סמר אפרפר Juncus inflexus 372651 אסף חיים 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סמר אפרפר Juncus inflexus 375764 דידי קפלן 2 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 23 כתף החרמון: חרמון
סמר אפרפר Juncus inflexus 375756 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 24 כתף החרמון: חרמון
סמר אפרפר Juncus inflexus 375755 דידי קפלן 22 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 25 כתף החרמון: חרמון מעין
סמר אפרפר Juncus inflexus 372796 דר בן נתן 10 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 26 כתף החרמון: חרמון
סמר אפרפר Juncus inflexus 375761 ועדיה יוסי 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Juncus%20inflexus/ 27 כתף החרמון: חרמון