ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סמר מרצעני Juncus subulatus 396546 יונתן סבלסקי 14 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 1 שרון דרומי: ירקון
סמר מרצעני Juncus subulatus 393384 תומר מזרחי 20 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 2 רמת עבדת: מצוק הצינים
סמר מרצעני Juncus subulatus 396341 יהונתן רונס 10 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 3 יובלי נחל ימלה הזיהוי נעשה למפרע, ע"י בדיקה חוזרת של העלים והלשונית
סמר מרצעני Juncus subulatus 396340 יהונתן רונס 10 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 4 יובלי נחל ימלה בית גידול של מעיין קטנטן.
סמר מרצעני Juncus subulatus 395567 בר שמש 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 5 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סמר מרצעני Juncus subulatus 391983 מימי רון 14 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 6 חולות: מישור חוף כרמלים
סמר מרצעני Juncus subulatus 391982 מרגרטה וולצ'ק 26 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 7 חולות: מישור חוף כרמלים
סמר מרצעני Juncus subulatus 391981 בן רוזנברג 26 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 8 חולות: מישור חוף כרמלים
סמר מרצעני Juncus subulatus 394982 הילה גיל 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 9 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סמר מרצעני Juncus subulatus 392702 הילה גיל 19 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 10 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סמר מרצעני Juncus subulatus 392701 הילה גיל 21 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 11 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סמר מרצעני Juncus subulatus 385766 דר בן נתן 29 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 12 עין עקב
סמר מרצעני Juncus subulatus 382518 אמיר טל 9 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 13 בקעת הירדן: עמק בית שאן
סמר מרצעני Juncus subulatus 382519 אמיר טל 9 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 14 בקעת הירדן: עמק בית שאן 40x60m
סמר מרצעני Juncus subulatus 382521 אורי נוה 28 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 15 שרון דרומי: דרום מישור החוף
סמר מרצעני Juncus subulatus 382522 אורי נוה 20 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 16 שרון דרומי: דרום מישור החוף
סמר מרצעני Juncus subulatus 376808 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 17 חולות: רכס כורכר הבונים
סמר מרצעני Juncus subulatus 376809 יפתח סיני 3 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 18 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל הערכה בלבד כפר יהושעממצפון לכביש
סמר מרצעני Juncus subulatus 376811 יפתח סיני 7 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 19 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום אזור מלוח ליד עמוד חשמל
סמר מרצעני Juncus subulatus 376810 לוטן רן 10 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 20 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סמר מרצעני Juncus subulatus 376807 יפתח סיני 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 21 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום משטח גדול בפריחה
סמר מרצעני Juncus subulatus 376812 יפתח סיני 3 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 22 בקעת הירדן: עמק בית שאן משטח גדול מאוד מצפון לנחל קיבוצים סוף פריחה לבדוק
סמר מרצעני Juncus subulatus 376804 אמיר טל 9 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 23 בקעת הירדן: עמק בית שאן
סמר מרצעני Juncus subulatus 376803 אמיר טל 9 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 24 בקעת הירדן: עמק בית שאן
סמר מרצעני Juncus subulatus 376806 מרגרטה וולצ'אק 11 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 25 שרון דרומי: דרום מישור החוף 5 מתר רבועים
סמר מרצעני Juncus subulatus 376824 זאב קולר 21 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 26 שרון צפוני: חמרה חדרה
סמר מרצעני Juncus subulatus 376814 אורי קייזר 9 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 27 שרון צפוני: חמרה חדרה
סמר מרצעני Juncus subulatus 378450 בר שמש 1 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 28 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
סמר מרצעני Juncus subulatus 376798 בן רוזנברג 25 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 29 חולות: רכס כורכר הבונים נדיר לשימור
סמר מרצעני Juncus subulatus 376815 יפתח סיני 24 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 30 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום שטח של סמר מרצעני ליד הבאהיים בעכו הערכה של כתם
סמר מרצעני Juncus subulatus 376819 טליה אורון 14 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 31 צפון הגולן: מורדות גולן
סמר מרצעני Juncus subulatus 376823 אורי נוה 20 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 32 שרון דרומי: דרום מישור החוף
סמר מרצעני Juncus subulatus 376822 אורי נוה 28 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 33 שרון דרומי: דרום מישור החוף
סמר מרצעני Juncus subulatus 376820 אורי נוה 2 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 34 שרון דרומי: דרום מישור החוף
סמר מרצעני Juncus subulatus 376813 יוסי בן ארי 26 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 35 שרון דרומי: דרום מישור החוף
סמר מרצעני Juncus subulatus 376821 זאב קולר 26 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 36 שרון דרומי: דרום מישור החוף
סמר מרצעני Juncus subulatus 376797 מימי רון 24 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 37 רמת עבדת: מצוק הצינים
סמר מרצעני Juncus subulatus 376805 מרגרטה וולצ'אק 11 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 38 שרון דרומי: דרום מישור החוף כ- 20 מ רבועם
סמר מרצעני Juncus subulatus 376818 יפתח סיני 22 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 39 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סמר מרצעני Juncus subulatus 376817 יפתח סיני 22 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 40 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סמר מרצעני Juncus subulatus 376825 שורקי רעיה 13 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 41 גבעות אלונים - שפרעם: מורדות תמרה
סמר מרצעני Juncus subulatus 376802 אמיר טל 9 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 42 בקעת הירדן: עמק בית שאן 20m
סמר מרצעני Juncus subulatus 376801 אמיר טל 9 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 43 בקעת הירדן: עמק בית שאן 10 מ
סמר מרצעני Juncus subulatus 376800 אמיר טל 9 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 44 בקעת הירדן: עמק בית שאן
סמר מרצעני Juncus subulatus 376799 אמיר טל 9 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 45 בקעת הירדן: עמק בית שאן
סמר מרצעני Juncus subulatus 376796 הדי בן אליהו 2 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 46 בקעת הירדן: עמק בית שאן
סמר מרצעני Juncus subulatus 378449 בר שמש 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 47 חולות: מישור חוף כרמלים
סמר מרצעני Juncus subulatus 376816 יפתח סיני 24 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Juncus%20subulatus/ 48 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום הערכה של כתם ליד הבאהיים