ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חסה גלונית Lactuca undulata 368682 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lactuca%20undulata/ 1