ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 393386 עמית מנדלסון 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 1 כתף החרמון: חרמון
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348531 יואב גרטמן 13 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 2 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348117 יואב גרטמן 13 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 3 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348186 בנימין שפיר 27 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 4 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 387484 דידי קפלן 8 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 5 כתף החרמון: חרמון
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348273 יהודה מרטה 23 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348257 יעלה ויוסי 7 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 372908 חוה גולדשטיין 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 8 כתף החרמון: חרמון
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 372909 חוה גולדשטיין 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 9 כתף החרמון: חרמון
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348449 מיכה לבנה 15 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 354356 חוה גולדשטיין 3 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 11 כתף החרמון: חרמון יאיר אור 03/04/2012
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348500 יואב גרטמן 29 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348497 יואב גרטמן 14 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348496 רן לוטן 4 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348472 יואב גרטמן 22 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348256 יואב גרטמן 4 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348528 מיכה לבנה 19 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348498 יואב גרטמן 31 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348499 יואב גרטמן 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348473 יואב גרטמן 18 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 20 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348527 יואב גרטמן 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 21 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348526 יואב גרטמן 15 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348529 יואב גרטמן 7 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348321 אור יאיר 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348322 אלידע 1 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348502 רן לוטן 4 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 362237 ועדיה יוסי 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 27 כתף החרמון: חרמון
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 362236 דידי קפלן 8 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 28 כתף החרמון: חרמון A+ B+
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348427 מייק לבנה 29 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 29 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 362235 דידי קפלן 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 30 כתף החרמון: חרמון
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 354357 חוה גולדשטיין 3 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 31 כתף החרמון: חרמון יאיר אור 03/04/2012
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348471 יואב גרטמן 23 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348450 יאיר אור 1 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348430 רני ואורי 22 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348429 גיתי וייל 24 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 35 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348501 יואב גרטמן 28 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 36 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348354 מיכאל ברוידה 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 37 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348437 מתי הופמן 7 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 38 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 339621 תצפיות רת"ם 29 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 39 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348474 מייק לבנה 29 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 40 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348530 מייק לבנה 26 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 41 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אצבעית רומאית Dactylorhiza romana 348428 שפיר בנימין 4 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Dactylorhiza%20romana/ 42 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם