ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 386062 רון פרומקין 7 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 1 השרון
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 386016 מרב לבל 12 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 2 רכבת ראש העין
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 368683 אורי פרגמן-ספיר 14 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 3 C Israel, Sergents Forest in Natanya
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 385557 הגר לשנר 1 באפריל 2005 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 4 עמק מוצא, ליד מחלף מוצא