ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 386149 רון פרומקין 28 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 1 חורשת הסרג'נטים
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 386063 רון פרומקין 8 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 2 חורשת הסרג'נטים
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 375771 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 3 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 375772 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 4 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 375773 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 5 חולות: רצועת חוף צפוני
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 372662 סיקו בכור 28 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 6 חולות: רצועת חוף צפוני
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 375770 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 7 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 375768 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 8 חולות: רצועת חוף צפוני
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 385510 שמואל מזר 19 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 9 יער לוטם - הר חילזון
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 385048 דר בן נתן 27 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 10 יער גילה פזור בכמה נקודות על המדרון
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 384892 סיקו בכור 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 11 צפונית לקיבוץ גשר הזיו
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 384893 סיקו בכור 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 12 מרזבת נחל בצת
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 375774 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 13 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
טופח כדורי Lathyrus sphaericus 375769 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20sphaericus/ 14 חולות: רצועת חוף צפוני