ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרצענית ספרדית Loeflingia hispanica 390978 עוז גולן 10 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Loeflingia%20hispanica/ 1 חולות ממזרח לבני נצרים התצפית נלקחה מצילום של עוז גולן
מרצענית ספרדית Loeflingia hispanica 385548 הגר לשנר 30 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Loeflingia%20hispanica/ 2 דרך הקידוחים - חולות עגור
מרצענית ספרדית Loeflingia hispanica 385545 הגר לשנר 30 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Loeflingia%20hispanica/ 3 שדה חלמיש