ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 385707 רון פרומקין 18 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 1 מתחם תעש השרון, הרצליה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369685 אסף מנחם 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 2 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 380272 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 384448 יפעת גרנט 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 4 מערב הגליל העליון: הר כישור
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 380270 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 5 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 380271 יפתח סיני 29 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 6 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 380274 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה הערכה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 380276 מאיר דוד (טאפ) 28 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 8 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 380273 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 380275 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 380269 יפתח סיני 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 11 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 384817 איתם נוסבוים 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 12 אחו בנימינה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369673 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 13 מישור פלשת: פלשת
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369684 דידי קפלן 15 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 14 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 384815 איתם נוסבוים 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 15 אחו בנימינה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369663 עמי לזר 2 בפברואר 2005 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 16 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369628 מרגרטה וולצ'אק 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 17 שרון צפוני: בקעת הנדיב
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369668 לוטן רן 14 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 18 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369669 לוטן רן 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 19 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369662 אמיר רז 28 בפברואר 2007 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 20 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369646 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 21 שרון צפוני: מרזבה צפונית
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369692 פיטר רבין 18 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369691 פיטר רבין 18 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 23 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369688 זאב קולר 9 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 24 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369682 פיטר רבין 28 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 25 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369679 זאב קולר 20 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 26 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369678 זאב קולר 20 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 27 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369677 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 28 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369676 זאב קולר 20 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 29 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369675 אורי נוה 30 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 30 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369672 אמיר רז 31 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 31 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369665 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 32 שרון צפוני: חמרה נתניה נדיר!!!!
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369667 אמיר רז 8 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 33 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369661 יריב מליחי 13 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 34 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369621 מאס אוהד 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 35 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369616 יפתח סיני 7 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 36 מערב הגליל העליון: הר כישור
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369687 יוסי פרידמן 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 37 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369700 מאיר דוד (טאפ) 18 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 38 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369626 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 39 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369653 שי קורן 26 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 40 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369666 מימי רון 31 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 41 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369657 אורי נוה 23 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 42 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369652 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 43 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369651 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 44 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369649 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 45 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369648 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 46 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369647 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 47 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369645 מרגרטה וולצ'אק 28 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 48 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369644 אורי שפירא 18 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 49 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369639 אורי שפירא 5 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 50 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369638 אורי שפירא 6 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 51 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369636 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 52 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369634 אורי שפירא 11 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 53 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369633 דותן רותם 16 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 54 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369632 אורי שפירא 18 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 55 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369631 אסף קפלן 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 56 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369710 גדי פולק 29 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 57 שרון צפוני: חמרה נתניה בסכנת הכחדה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369670 אמיר רז 7 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 58 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369620 יעל אורגד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 59 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369629 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 60 שרון צפוני: חמרה נתניה 15-20 פרטים
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369617 יפתח סיני 7 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 61 מערב הגליל העליון: הר כישור
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369615 יפתח סיני 7 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 62 מערב הגליל העליון: הר כישור
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369708 מאיר דוד (טאפ) 6 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 63 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369707 מאיר דוד (טאפ) 16 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 64 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369706 מאיר דוד (טאפ) 4 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 65 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369705 מאיר דוד (טאפ) 17 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 66 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369704 מאיר דוד (טאפ) 27 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 67 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369703 מאיר דוד (טאפ) 3 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 68 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369702 מאיר דוד (טאפ) 3 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 69 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369701 מאיר דוד (טאפ) 8 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 70 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369618 טליה אורון 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 71 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 372752 סיקו בכור 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 72 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369698 מאיר דוד (טאפ) 12 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 73 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369697 מאיר דוד (טאפ) 12 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 74 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369696 מאיר דוד (טאפ) 28 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 75 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369695 מאיר דוד (טאפ) 14 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 76 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369683 מאיר דוד (טאפ) 27 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 77 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369681 מאיר דוד (טאפ) 7 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 78 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369624 יפתח סיני 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 79 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369623 שי קורן 16 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 80 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369619 טליה אורון 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 81 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369680 דידי קפלן 22 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 82 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369641 דודו פילס 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 83 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369693 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 84 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369689 דידי קפלן 8 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 85 כתף החרמון: חרמון A+ B+
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369671 לוטן רן 4 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 86 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369686 ועדיה יוסי 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 87 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369643 דודו פילס 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 88 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369642 דודו פילס 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 89 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369674 זאב קולר 25 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 90 חולות: חולות זיקים
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369622 מרב לבל 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 91 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 373367 יפתח סיני 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 92 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369640 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 93 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה אחרי פריחה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369627 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 94 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369659 שי קורן 19 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 95 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה לפני פריחה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369656 שי קורן 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 96 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369655 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 97 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה הערכהה ליד שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369654 שי קורן 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 98 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369637 יפתח סיני 29 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 99 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369635 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 100 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369613 יפתח סיני 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 101 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369650 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 102 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369709 דידי קפלן 31 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 103 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 372656 סיקו בכור 14 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 104 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369690 זאב קולר 25 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 105 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369660 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 106 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369658 אורי נוה 23 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 107 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369699 מאיר דוד (טאפ) 3 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 108 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369614 שי קורן 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 109 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 384871 סיקו בכור 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 110 דרומית ללוחמי-הגטאות
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 373366 יפתח סיני 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 111 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369630 יפתח סיני 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20micranthus/ 112 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה