ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 384871 סיקו בכור 21 במרץ 2018 1 0 0 1 דרומית ללוחמי-הגטאות
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 384815 איתם נוסבוים 12 במרץ 2018 1 0 0 2 אחו בנימינה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 384817 איתם נוסבוים 12 במרץ 2018 1 0 0 3 אחו בנימינה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369628 מרגרטה וולצ'אק 15 במרץ 2015 1 0 0 4 שרון צפוני: בקעת הנדיב
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369646 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 5 שרון צפוני: מרזבה צפונית
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369688 זאב קולר 9 באפריל 1990 1 0 0 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369679 זאב קולר 20 במרץ 1996 1 0 0 7 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369678 זאב קולר 20 במרץ 1996 1 0 0 8 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369677 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 9 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369676 זאב קולר 20 בפברואר 1998 1 0 0 10 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369690 זאב קולר 25 באפריל 1988 1 0 0 11 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369652 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 12 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369651 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 13 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369650 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 14 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369649 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 15 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369648 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 16 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369647 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 17 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369645 מרגרטה וולצ'אק 28 במרץ 2012 1 0 0 18 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369673 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 1999 1 0 0 19 מישור פלשת: פלשת
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369710 גדי פולק 29 באפריל 1983 1 0 0 20 שרון צפוני: חמרה נתניה בסכנת הכחדה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369674 זאב קולר 25 בפברואר 1999 1 0 0 21 חולות: חולות זיקים
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369665 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 22 שרון צפוני: חמרה נתניה נדיר!!!!
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369666 מימי רון 31 במרץ 2002 1 0 0 23 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369629 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 24 שרון צפוני: חמרה נתניה 15-20 פרטים
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 372752 סיקו בכור 19 במרץ 2012 1 0 0 25 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 372656 סיקו בכור 14 באפריל 2014 1 0 0 26 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 373366 יפתח סיני 14 במרץ 2016 1 0 0 27 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369630 יפתח סיני 28 במרץ 2014 1 0 0 28 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369617 יפתח סיני 7 באפריל 2017 1 0 0 29 מערב הגליל העליון: הר כישור
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369615 יפתח סיני 7 באפריל 2017 1 0 0 30 מערב הגליל העליון: הר כישור
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369616 יפתח סיני 7 באפריל 2017 1 0 0 31 מערב הגליל העליון: הר כישור
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369687 יוסי פרידמן 23 באפריל 1990 1 0 0 32 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369708 מאיר דוד (טאפ) 6 בפברואר 1984 1 0 0 33 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369707 מאיר דוד (טאפ) 16 בפברואר 1984 1 0 0 34 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369706 מאיר דוד (טאפ) 4 בדצמבר 1984 1 0 0 35 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369705 מאיר דוד (טאפ) 17 בדצמבר 1984 1 0 0 36 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369704 מאיר דוד (טאפ) 27 בדצמבר 1984 1 0 0 37 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369703 מאיר דוד (טאפ) 3 בינואר 1985 1 0 0 38 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369702 מאיר דוד (טאפ) 3 בינואר 1985 1 0 0 39 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369701 מאיר דוד (טאפ) 8 בפברואר 1985 1 0 0 40 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369699 מאיר דוד (טאפ) 3 בדצמבר 1985 1 0 0 41 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369698 מאיר דוד (טאפ) 12 בינואר 1986 1 0 0 42 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369697 מאיר דוד (טאפ) 12 בינואר 1986 1 0 0 43 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369696 מאיר דוד (טאפ) 28 בנובמבר 1986 1 0 0 44 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369695 מאיר דוד (טאפ) 14 בדצמבר 1986 1 0 0 45 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369683 מאיר דוד (טאפ) 27 בינואר 1993 1 0 0 46 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369681 מאיר דוד (טאפ) 7 בפברואר 1994 1 0 0 47 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369624 יפתח סיני 5 במרץ 2017 1 0 0 48 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369623 שי קורן 16 במרץ 2017 1 0 0 49 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369619 טליה אורון 2 באפריל 2017 1 0 0 50 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369684 דידי קפלן 15 במרץ 1992 1 0 0 51 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369700 מאיר דוד (טאפ) 18 באפריל 1985 1 0 0 52 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369622 מרב לבל 20 במרץ 2017 1 0 0 53 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 373367 יפתח סיני 14 במרץ 2016 1 0 0 54 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369640 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 55 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה אחרי פריחה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369627 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 56 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369626 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 57 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369659 שי קורן 19 בפברואר 2010 1 0 0 58 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה לפני פריחה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369656 שי קורן 14 במאי 2010 1 0 0 59 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369655 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 60 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה הערכהה ליד שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369654 שי קורן 14 במאי 2010 1 0 0 61 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369637 יפתח סיני 29 במרץ 2013 1 0 0 62 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369635 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 63 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369614 שי קורן 28 באפריל 2017 1 0 0 64 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369613 יפתח סיני 28 באפריל 2017 1 0 0 65 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369653 שי קורן 26 באפריל 2011 1 0 0 66 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369663 עמי לזר 2 בפברואר 2005 1 0 0 67 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369668 לוטן רן 14 במרץ 2001 1 0 0 68 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369669 לוטן רן 13 במרץ 2001 1 0 0 69 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369662 אמיר רז 28 בפברואר 2007 1 0 0 70 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369692 פיטר רבין 18 בינואר 1988 1 0 0 71 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369691 פיטר רבין 18 בינואר 1988 1 0 0 72 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369682 פיטר רבין 28 במרץ 1993 1 0 0 73 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369675 אורי נוה 30 במרץ 1998 1 0 0 74 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369672 אמיר רז 31 במרץ 1999 1 0 0 75 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369667 אמיר רז 8 במרץ 2002 1 0 0 76 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369661 יריב מליחי 13 במרץ 2009 1 0 0 77 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369621 מאס אוהד 26 במרץ 2017 1 0 0 78 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369660 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 79 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369658 אורי נוה 23 בפברואר 2010 1 0 0 80 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369657 אורי נוה 23 בפברואר 2010 1 0 0 81 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369644 אורי שפירא 18 באפריל 2012 1 0 0 82 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369639 אורי שפירא 5 במרץ 2013 1 0 0 83 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369638 אורי שפירא 6 במרץ 2013 1 0 0 84 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369636 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 85 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369634 אורי שפירא 11 במרץ 2014 1 0 0 86 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369633 דותן רותם 16 במרץ 2014 1 0 0 87 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369632 אורי שפירא 18 במרץ 2014 1 0 0 88 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369631 אסף קפלן 22 במרץ 2014 1 0 0 89 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369670 אמיר רז 7 במרץ 2001 1 0 0 90 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369620 יעל אורגד 30 במרץ 2017 1 0 0 91 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369618 טליה אורון 2 באפריל 2017 1 0 0 92 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369709 דידי קפלן 31 ביולי 1983 1 0 0 93 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369680 דידי קפלן 22 במאי 1994 1 0 0 94 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369641 דודו פילס 25 באפריל 2012 1 0 0 95 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369693 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 96 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369689 דידי קפלן 8 באפריל 1990 1 0 0 97 כתף החרמון: חרמון A+ B+
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369671 לוטן רן 4 באפריל 2000 1 0 0 98 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369686 ועדיה יוסי 23 באפריל 1990 1 0 0 99 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369643 דודו פילס 25 באפריל 2012 1 0 0 100 כתף החרמון: חרמון
תורמוס שעיר Lupinus micranthus 369642 דודו פילס 25 באפריל 2012 1 0 0 101 כתף החרמון: חרמון